Kresťania stále čakajú na spravodlivosť

Pred desiatimi rokmi sa v indickom štáte Urísa v Kandhamale udial najväčší protikresťanský masaker v moderných dejinách Indie.
VN SK 17.08.2018
Kresťania stále čakajú na spravodlivosť

Podľa údajov Národného fóra solidarity, asociácie združujúcej 70 organizácií na pomoc postihnutým násilnosťami z roku 2008, viac ako 100 ľudí bolo pri masakroch zabitých, vyše 40 žien znásilnených a inak ponížených.

Plienenie rozvášnených hinduistických extrémistov zanechalo zničených celkovo 393 kostolov a miest kultu patriacich kresťanom z miestnych kmeňov (adivasi) a z radov dalitov.

Okolo 6 500 domov bolo zrovnaných so zemou, sídla rôznych vzdelávacích, sociálnych a zdravotníckych inštitúcií boli vydrancované. Viac ako 12-tisíc detí prišlo o možnosť vzdelávania a 56-tisíc ľudí bolo prinútených utiecť z Kandhamalu do lesov. Evidujú sa viaceré prípady nútených konverzií kresťanov na hinduizmus.

Národné fórum solidarity upozorňuje, že ani po desiatich rokoch od masakru nikto zo zodpovedných nebol odsúdený a vysoké percento z prípadov sa ani nedostalo k súdu.

Z 3 300 udaní justičné orgány akceptovali len 820 a z nich len 518 označili za predložiteľné súdu. Z tých bolo navyše 247 z rôznych dôvodov odložených ad acta. K procesnému vyriešeniu tak zatiaľ dospelo len okolo 1 % z celkového počtu predložených udaní.