Kresťania sú ľuďmi nádeje

V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých 2. novembra slávil pápež František svätú omšu v starobylých Priscilliných katakombách. Večer sa prišiel pomodliť k hrobom pápežov pochovaných v krypte Baziliky sv. Petra.
VN SK 04.11.2019
Kresťania sú ľuďmi nádeje

Pápež František bol v katakombách po prvý raz v živote. Snímka: profimedia.sk

Po minulé roky prichádzal Svätý Otec sláviť svätú omšu za duše zosnulých na niektorý z verejných cintorínov v Ríme či na okolí. Tentoraz sa vybral na historické miesto starokresťanského pohrebiska. Priscilline katakomby sa nachádzajú v severnej časti Ríma pri ceste Via Salaria.

Priscilline katakomby
Meno dostali podľa rímskej šľachtičnej, ktorá podarovala tento pozemok rímskej kresťanskej komunite. Cirkev si ju ctí ako svätú a v Rímskom martyrológiu má liturgickú spomienku 16. januára s označením „rímska matróna“. Po stáročiach zabudnutia boli Priscilline katakomby jedny z prvých, ktoré boli odkryté v ére znovuobjavovania starokresťanských pohrebísk v 16. storočí.

Katakomby, vyhĺbené do sopečného tufu v 2. až 5. storočí, sa považujú za skvost pre veľké množstvo mučeníkov, ktorí tam boli kedysi pochovaní, ako aj pre ich výtvarné zdobenie. Na nástennej maľbe sa nachádza vôbec najstaršie uchované zobrazenie Madony: Panna Mária sedí a Dieťa Ježiša má na svojich kolenách.

Identita kresťana
Pri Priscilliných katakombách Svätého Otca privítali sestry z komunity benediktínok, ktorá má svoj kláštor priamo nad vstupom do podzemia. Misiou komunity benediktínok je sprístupňovať kresťanom a všetkým návštevníkom svedectvo viery prvých storočí Cirkvi a oživovať ju v nich prostredníctvom charity.

Pri slávení Eucharistie sa Svätý Otec v homílii prihovoril spontánnymi slovami. V úvode sa priznal, že katakomby navštevuje vôbec po prvý raz v živote a upriamil pozornosť na život kresťanov, ktorí tam slávili Eucharistiu i pochovávali svojich mŕtvych.

„Je to drsný moment dejín, ktorý však nebol prekonaný. Aj dnes to existuje. Je ich mnoho. Mnoho katakomb v iných krajinách, kde sa dokonca musia naoko tváriť, že majú nejakú oslavu či nejaké narodeniny, aby slávili Eucharistiu, pretože je to tam zakázané. Aj dnes sú kresťania prenasledovaní, viac než v prvých storočiach. Viac.“

Svätý Otec potom uvažoval nad tromi slovami: identita, miesto a nádej. Podľa neho sú identitou kresťana blahoslavenstvá. „Niet inej. Ak takto konáš, si kresťanom,“ zdôraznil pápež. Miesto kresťana je všade, ale hlavne „miesto kresťana je v rukách Božích, tam, kde chce on,“ pokračoval František a dodal, že kresťania sú mužmi a ženami nádeje, pretože „naša nádej je v nebi“.

Po návrate naspäť do Vatikánu pápež František zostúpil do hrobiek pod Svätopeterskou bazilikou, kde sa pomodlil pri hroboch zosnulých pápežov. 
V pondelok 4. novembra predpoludním slávil pápež František v Bazilike sv. Petra svätú omšu za duše zosnulých kardinálov a biskupov, ktorí zomreli počas uplynulého roka.