Kresťanskí novinári rozsievajú nádej

„Kresťanský pracovník v oblasti informácií má byť hovorcom nádeje, nositeľom dôvery v budúcnosť“ - tieto slová adresoval pápež František skupine pracovníkov katolíckeho týždenníka Tertio z Belgicka, ktorých prijal 18. septembra vo Vatikáne pri príležitosti dvadsiateho výročia vzniku tohto média.
TK KBS 22.09.2020
Kresťanskí novinári rozsievajú nádej

Názov belgického týždenníka je odvodený od apoštolského listu sv. Jána Pavla II. Tertio millenio adveniente o príprave na Jubileum 2000.

Pápež František novinárom zdôraznil, „aká dôležitá je prítomnosť kresťanských médií špecializovaných na kvalitné informovanie o živote Cirkvi vo svete“. Svätý Otec ďalej hovoril o poslaní kresťanského periodika šíriť nádej, šíriť hlas Cirkvi i hlas kresťanských intelektuálov v čoraz sekularizovanejšom svete a budovať kultúru stretnutia, a to bez ohovárania, ktoré ničí jednotu Cirkvi.

„Komunikácia je pre Cirkev veľmi dôležitou misiou,“ povedal Svätý Otec, pričom vysvetlil poslanie kresťanského žurnalistu v kontexte ohlasovania evanjelia, v duchu svojho tohtoročného posolstva k Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov: „Pre svoje vysoké profesionálne povedomie má kresťanský novinár ponúkať nové svedectvo vo svete komunikácie, bez ukrývania pravdy, a bez manipulácie informácií.“

Podľa slov pápeža Františka je dôležité, aby sme popri pandémii neochoreli na samotu: „Vy ste rozsievačmi nádeje v lepší zajtrajšok. V kontexte tejto krízy je dôležité, aby prostriedky spoločenskej komunikácie prispievali k tomu, aby ľudia neochoreli na samotu a mohli prijať slovo útechy.“