Kresťanský rodinný život je cestou k svätosti

Téma budúceho Svetového stretnutia rodín, ktoré sa uskutoční v Ríme 23. až 27. júna 2021 je už známa. Ako informovalo Dikastérium pre laikov, rodinu a život téma znie: Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti.
VN SK 25.05.2019
Kresťanský rodinný život je cestou k svätosti

Ilustračná snímka: ingimage.com

Dikastérium vysvetlilo, že výberom témy lásky v rodine ako povolania a cesty svätosti chce upozorniť na „hlboký a spásonosný zmysel rodinných vzťahov v každodennom živote“.

Stretnutie v roku 2021 bude tematicky vychádzať z apoštolskej exhortácie Amoris laetitia, čítanej vo svetle témy povolania k svätosti apoštolskej exhortácie Gaudete et exsultate.

„Manželská a rodinná láska zjavuje vzácny dar spoločného života, živí jednotu a predchádza kultúru individualizmu, konzumu a skartovania“, uvádza Dikastérium pre laikov, rodinu a život v komuniké.

„Manželstvo a rodina formovaním konkrétnej skúsenosti lásky ukazujú vysokú hodnotu ľudských vzťahov v delení sa s radosťami a námahami uprostred každodenného života, orientujúc ľudí na stretnutie s Bohom.

Táto cesta, ak je žitá s vernosťou a vytrvalosťou, posilňuje lásku a uskutočňuje povolanie k svätosti vlastné každému človeku, ktoré sa konkretizuje v manželských a rodinných vzťahoch. V tomto zmysle je kresťanský rodinný život povolaním a cestou svätosti, výrazom ,tej najkrajšej tváre Cirkvi’ (Gaudete et exsultate, 9).“