Kritika Cirkvi bez lásky je diablovo dielo

„Prišlo vás toľko, že to vyzerá na nejakú kanonizáciu,“ privítal pápež František pútnikov z talianskej Arcidiecézy Benevento, sprevádzaných biskupom Felicem Accroccom, ktorých prijal ešte pred generálnou audienciou v Bazilike sv. Petra.
VN CZ 21.02.2019
Kritika Cirkvi bez lásky je diablovo dielo

"Svätý Páter Pio si zachoval tento postoj - miloval Cirkev so všetkou jej zložitosťou a negatívami, ale aj s hriechmi jej detí," uviedol pápež František. Snímka: profimedia.sk

Dva a pol tisíca veriacich oplatilo rímskemu biskupovi návštevu, ktorú vlani vykonal v juhotalianskej Pietrelcine, rodisku Pátra Pia.

Benevento v regióne Kampánia patrí k najstarším diecézam na svete (založená v roku 969), ktorej prvým biskupom bol mučeník sv. Január, dnes uctievaný v Neapole.

Hoci jeho svätý krajan Pio z Pietrelciny pred päťdesiatimi rokmi nezomrel mučeníckou smrťou, vyznačoval sa nemenej pevnou vierou v Boha a vernosťou Cirkvi, ktorú miloval napriek všetkým problémom a protivenstvám:

„Miloval Cirkev takú, aká bola, nerozkladal ju rečami, ako je to dnes módne. Kto miluje Cirkev, vie odpúšťať, pretože vie, že sám je hriešnik a potrebuje Božie odpustenie.

Vie dávať veci do poriadku, ako si to praje Pán, avšak neustále s odpustením, pretože nemožno celý život stráviť obviňovaním Cirkvi. Komu prislúcha žaloba? Koho Biblia nazýva veľkým žalobníkom? Diabla!

Ľudia, ktorí celý život len žalujú, sú diablovými priateľmi, bratrancami, príbuznými - nemôžem povedať deťmii, pretože tie diabol nemá. To nie je dobré, pretože nedostatky je síce dobré ohlásiť a napraviť, avšak za neustálej lásky k Cirkvi.

Bez nej patríme satanovi. Svätý Páter Pio si zachoval tento postoj - miloval Cirkev so všetkou jej zložitosťou a negatívami, ale aj s hriechmi jej detí. Nezabúdajte na to.“

Svätý Otec vyzval juhotalianskych pútnikov k životnému svedectvu, ktoré hlása Kristovu vľúdnosť a milosrdenstvo. Práve to dnešní ľudia očakávajú od Pánových učeníkov.