Kritika emeritného pápeža sa míňa cieľa

„Keďže nakoľko som mal možnosť to vidieť, vo väčšine reakcií na môj príspevok sa vôbec neobjavuje Boh, nedotýkajú sa teda práve toho, čo som chcel zdôrazniť ako kľúčový problém v tejto veci.“ Týmito slovami reaguje emeritný pápež Benedikt XVI. v poslednom vydaní Herder Korrespondenz na niektoré kritické hlasy, ktoré zazneli po zverejnení jeho reflexie na tému sexuálneho zneužívania v Katolíckej cirkvi.
VN CZ 02.09.2019
Kritika emeritného pápeža sa míňa cieľa

Ilustračná snímka: profimedia.sk

„Ohlasy článku v médiách potvrdzujú nedostatočnú recepciu textu,“ píše v svojej stručnej odpovedi emeritný pápež. Za príklad uvádza nedávny text Brigit Aschmannovej (Herder Korrespondenz, júl 2019, s. 44 - 47), kde sa ani raz neobjavuje slovo Boh, ktoré - ako dodáva pápež Benedikt - stojí v centre celého problému.

„Svet bez Boha nemôže byť ničím iným než svetom bez zmyslu (78). V západnej spoločnosti Boh vo verejnej sfére absentuje a nenačúva sa mu. A preto sa z tejto spoločnosti čoraz viac vytráca kritérium človečenstva (79).

Keďže nakoľko som mal možnosť to vidieť, vo väčšine reakcií na môj príspevok sa vôbec neobjavuje Boh, nedotýkajú sa teda práve toho, čo som chcel zdôrazniť ako kľúčový problém v tejto veci.

Skutočnosť, že text pani Aschmannovej zanedbáva centrálnu pasáž mojej argumentácie, rovnako ako väčšina reakcií, s ktorými som sa mohol zoznámiť, poukazuje na závažnosť situácie, v ktorej sa zdá, že slovo Boh bolo v teológii vytesnené,“ píše emeritný pápež Benedikt XVI.