Kríza je príležitosťou na zmenu k lepšiemu

Pápež František v piatok 25. septembra vystúpil so svojím prejavom v rámci všeobecnej rozpravy 75. valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Hlavy štátov sa na všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN zúčastňujú na diaľku, prostredníctvom videa.
VN SK 29.09.2020
Kríza je príležitosťou na zmenu k lepšiemu

Svätý Otec František predniesol 25. septembra prostredníctvom videa prejav v rámci všeobecnej rozpravy 75. valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Snímka: profimedia.sk

Svätý Otec sa vo svojom prejave v španielčine venoval témam, ako naštrbenie multilateralizmu v medzinárodných vzťahoch, výzvy krízy spôsobenej koronavírusom, potreba korigovania nezdravých ekonomických a environmentálnych trendov, ľudské práva a náboženská sloboda.

Pápež vyslovil ostrú kritiku nového zbrojenia, propagovania potratu medzinárodnými inštitúciami, vzrastu násilia proti deťom a tiež nárastu detskej pornografie. Pripomenul aj ústrednú dôležitosť rodiny a potrebu rozvoja žien v spoločnosti.

Spoločné hľadanie východiska z koronakrízy označil pápež za šancu na urobenie rozhodnutia so zreteľom na tých, čo sú zraniteľnejší. Zmena dominantnej ekonomickej paradigmy v duchu etiky a bez vyraďovania slabších je podľa jeho slov príležitosťou na zdravší, ľudskejší, sociálnejší a celostnejší typ progresu. Zároveň tu ide aj o riešenie príčin migrácie a utečenectva.

Svätý Otec zdôraznil otázku ľudských práv, pričom kriticky poukázal na takzvanú kultúru vyraďovania, čiže chýbajúci rešpekt k dôstojnosti človeka a popieranie univerzálnosti jeho základných práv, čo súvisí s ideologicky oklieštenými víziami ľudskej osoby.

Pápež František túto skutočnosť nazval „atentátom proti ľudskosti“. V tejto súvislosti upozornil aj na náboženské prenasledovanie až po genocídu pre náboženskú vieru, pričom kresťania patria k jej obetiam.

Ďalšou oblasťou, na ktorú sa Svätý Otec sústredil, je jadrové odzbrojenie a potreba zastavenia pretekov vo vývoji nových zbraní. Upozornil aj na oblasť takzvaných konvenčných zbraní, ktoré dnes nadobúdajú čoraz ničivejší charakter.

Hlava Katolíckej cirkvi označila za mimoriadne dôležitú i potrebu ďalšieho obnovenia Dohody o nešírení nukleárnych zbraní.

Pápež František naposledy vystúpil na pôde Valného zhromaždenia OSN pred piatimi rokmi, pri 70. výročí tejto organizácie. Vtedy aj fyzicky navštívil sídlo OSN v New Yorku.