Krok navyše v plnení poslania rodiny

Počas úvodného večera 10. svetového Festivalu rodín odznelo v Aule Pavla VI. vo Vatikáne v stredu 22. júna päť veľkých svedectiev.
TK KBS– 28.06.2022
Krok navyše v plnení poslania rodiny

Snímka: profimedia.sk

Svedectvá odzneli hneď po príchode pápeža Františka. Prvé o povolaní do manželstva podali Luigi a Serena Zanglovci, ktorí prišli so svojimi tromi deťmi. Spoznali sa pred desiatimi rokmi a napriek tomu, že neuzavreli manželstvo, každé dieťa dali pokrstiť a v súčasnosti sa pripravujú na sviatosť manželstva.

Druhé svedectvo o povolaní k svätosti prišli podať Roberto a Mária Anselma Corbellovci, rodičia Chiary Corbellovej-Petrillovej. Chiara zomrela po tom, čo jej počas tehotenstva diagnostikovali rakovinu jazyka, no odmietla podstúpiť akúkoľvek liečbu, ktorá by mohla ohroziť život jej ešte nenarodeného syna.

Paul a Germain Balenzovci z Konž - skej demokratickej republiky sa prišli podeliť o svedectvo povolania k odpusteniu.

Vďaka starším manželom zo Spoločenstva kresťanských rodín sa im podarilo zachrániť takmer rozpadnuté manželstvo poškodené neverou, nedôverou a uprednostňovaním moci pred láskou. O povolaní k pohostinnosti a prijatiu prišla vo štvrtom svedectve porozprávať

Ukrajinka Iryna Kožušková so sedemnásťročnou dcérou Sofiou. Obe počas vojny prichýlili manželia Pietro a Erika Chiriacovci z Ríma, ktorí napriek tomu, že majú šesť detí, neváhali poskytnúť utečenkám strechu nad hlavou. Povolanie k bratstvu bolo motívom piateho svedectva.

Zakia Seddiki Attanasiová, moslimská matka troch detí z Maroka, prišla pri atentáte o manžela Lucu, kresťana z Talianska. Založila nadáciu Mama Sofia, ktorej cieľom je pomáhať najmä mladým ľuďom a deťom v zaostalých a rozvojových krajinách.

Svätý Otec v reakcii na svedectvá pri každom poukázal na „krok navyše“, ktorý môžeme spoločne urobiť. V prípade partnerov, ktorí dali pokrstiť svoje deti napriek tomu, že sami neuzavreli sviatosť manželstva, ide o krok navyše smerom k manželstvu. Krok navyše k objatiu kríža je smutný príbeh mladej matky, ktorá sa obetovala, aby prežil jej syn.

Manželia, ktorí si dokázali prepáčiť neveru a zachránili tak svoje manželstvo, urobili krok navyše smerom k odpusteniu a osemčlenná rodina, ktorá prijala dve ukrajinské utečenky, urobila krok navyše smerom k pomoci núdznym. O kroku navyše smerom k bratstvu vypovedá príbeh moslimskej vdovy.

PRIJAŤ TOHO DRUHÉHO

Vrcholom Svetového stretnutia rodín bola svätá omša v sobotu 25. júna na Námestí svätého Petra. V úvode homílie sa pápež František zameral na pojem sloboda, ktorý odznel v druhom čítaní.

Manželské páry pri vytváraní rodiny „urobili odvážne rozhodnutie: nevyužívať slobodu pre seba samých, ale milovať ľudí, ktorých im Boh postavil po ich boku“. V prvom čítaní išlo o vzťah medzi prorokmi Eliášom a Elizeom. Pápež vyzval veriacich zamyslieť sa nad „vzťahom medzi generáciami“.

Dôležité je, aby rodičia „nechránili svoje deti pred každou ťažkosťou a utrpením, ale snažili sa v nich zapáliť túžbu nájsť svoje povolanie a prijať poslanie, ktoré má s nimi v úmysle Boh“.

V závere homílie Svätý Otec rodiny povzbudil, aby „odhodlane pokračovali na ceste rodinnej lásky a delili sa so všetkými členmi rodiny o radosť z tohto povolania“.

SLOVENSKÍ DELEGÁTI

Na stretnutí rodín sa zúčastnili aj tri slovenské manželské páry a jeden kňaz, našu delegáciu viedol košický eparcha Cyril Vasiľ, SJ, predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre rodinu.