Ku kongresu vydajú známky a pečiatku

Vatikánske filatelistické oddelenie pripravilo dve poštové známky s tematikou Eucharistického kongresu v Budapešti. Pre zberateľov bude k dispozícii i špeciálna pečiatka.
TK KBS 31.08.2021
Ku kongresu vydajú známky a pečiatku

Vatikánske poštové oddelenie na Námestí sv. Petra ju bude používať od 8. do 10. septembra. Filatelistický materiál však opečiatkujú až do 9. októbra na oddelení pečiatkovania Poštovej a filatelistickej služby.