Litoměřická diecéza má nového biskupa

V sobotu 2. marca prevzal novovysvätený biskup Stanislav Přibyl diecézu od biskupa Jana Baxanta. Stal sa tak 21. litoměřickým biskupom.
TK KBS Cirkev.cz 05.03.2024
Litoměřická diecéza má nového biskupa

Nový litoměřický biskup po vysviacke pozdravil zhromaždených veriacich. SNÍMKA: ČLOVEK A VIERA/JIŘÍ VOPÁLENSKÝ

Do úradu ho sprevádzalo spoločenstvo diecéznych kňazov, diakonov, rehoľníkov a mnohých veriacich spolu s biskupmi z iných diecéz a zahraničia. Hlavným svätiteľom bol pražský arcibiskup Jan Graubner. Spolusvätiteľom bol biskup Jan Baxant, v súčasnosti emeritný biskup Litoměřickej diecézy, a eichstättský biskup Gregor Maria Hanke.

Prítomný bol aj apoštolský nuncius v Českej republike Jude Thaddeus Okolo, kardinál Dominik Duka a viedenský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn.

Obrad biskupskej vysviacky sa začal hymnom vzývania Ducha Svätého. Súčasťou obradu bol sľub vysväteného, že okrem iného vytrvá v ohlasovaní evanjelia, otvorí srdce chudobným, núdznym a cudzincom a ako dobrý pastier bude vyhľadávať zablúdené ovce a privádzať ich späť do Pánovho ovčinca.

V závere sa prihovoril novovysvätený biskup Stanislav Přibyl. „Medzi vás neprišiel anjel ani svätec, ale obyčajný človek, ktorý čelí rovnakým ťažkostiam a výzvam ako každý z vás. Urobím však všetko preto, aby som rástol do ideálu biskupa podľa vzoru Krista, Dobrého pastiera. Vybral som si biskupské heslo Pax vobis – Pokoj s vami. Pokoj chápem ako priestor bez strachu, priestor dôvery a možnosti rásť a dozrievať, prostredie, kde môžeme lepšie počuť Boží hlas a oceniť Božiu pozornosť voči nám. Tento pokoj vám i sebe želám z celého srdca.“