Logo spája cirkevné a indiánske motívy

Logo apoštolskej cesty pápeža Františka do Kanady vyjadruje stretnutia Svätého Otca s pôvodnými obyvateľmi. Autorom kruhovej kresby v odtieňoch modrej je indiánsky umelec Shaun Vincent.
VN SK 19.07.2022
Logo spája cirkevné a indiánske motívy

Snímka: Papalvisit.ca

Obsahuje symboly úzko späté s kultúrou pôvodných národov Kanady, ale aj viaceré náboženské symboly. Holubica znázorňuje Ducha Svätého, pokoj, nádej, Cirkev i katolícku vieru. Dva kľúče sv. Petra predstavujú pápeža, Katolícku cirkev, spojenie či nebo.

Veniec okrem toho vyjadruje hodnoty tradičných indiánskych kultúr Kanady. Orol predstavuje rodinu, lásku, spojenie so Stvoriteľom, čestnosť a pravdu. Nájdeme v ňom tiež lososa, bizóna či severoamerického soba, ale aj symboly zeme, vody a oblohy, prírody, s ktorou sú pôvodné etniká Kanady úzko späté.