Ľudová zbožnosť je imunitným systémom Cirkvi

Svätý Otec František prijal vo štvrtok 29. novembra na audiencii účastníkov Medzinárodnej konferencie rektorov a pracovníkov svätýň.
VN SK 04.12.2018
Ľudová zbožnosť je imunitným systémom Cirkvi

Svätyňa Oropa v Taliansku. Snímka: ingimage.com

Pápež vo svojom príhovore hovoril o dôležitosti vytvorenia pohostinnej atmosféry, v ktorej návštevníci pútnických miest nájdu príležitosť na modlitbu, prijatie sviatostí, prípadne môžu zakúsiť svoj prvý kontakt s Bohom.

Klenot ľudovej zbožnosti
Približne 600 prítomným Svätý Otec zdôraznil nenahraditeľnú úlohu pútnických miest udržiavať klenot ľudovej zbožnosti.

„Sú miestom, kde sa náš ľud ochotne zhromažďuje, aby vyjadril svoju vieru v jednoduchosti a podľa rozličných tradícií, ktoré sme si osvojili už od detstva. V mnohých ohľadoch sú naše pútnické miesta nenahraditeľné, pretože udržiavajú živou ľudovú zbožnosť, obohacujúc ju o istú katechetickú formáciu, ktorá podporuje a posilňuje vieru, súčasne živiac svedectvo lásky.“

Pápež zacitoval aj istého talianskeho biskupa, ktorý nazýva ľudovú zbožnosť imunitným systémom Cirkvi.

Pútnikov máme vítať
Svätý Otec zdôraznil dôležitosť prejavov pohostinnosti voči pútnikom. Tí prichádzajú nielen v skupinách, ale aj individuálne. „Je smutné, keď pri príchode do svätyne, často po dlhej ceste, sa nenájde nikto, kto by pútnikov privítal.

No ešte smutnejšie je, keď pútnici nájdu zamknuté dvere. Pred materiálnymi vecami či financiami sú prioritou vždy pútnici. Každý sa na pútnickom mieste má cítiť ako doma, ako dlho očakávaný člen rodiny, ktorý sa konečne vrátil domov,“ uviedol Svätý Otec.

Svätyne ako miesta modlitby
„Pútnické miesto je predovšetkým miestom modlitby,“ uviedol ďalej pápež František, pričom pripomenul, že väčšina svätýň je venovaná mariánskej zbožnosti.

V oblasti modlitby Svätý Otec zdôraznil dve požiadavky týkajúce sa pútnických miest: dôležitosť podporovania modlitby Cirkvi slávením sviatostí, kde sa každý jednotlivec cíti súčasťou väčšej komunity vyznávajúcej v každom kúte zeme tú istú vieru.

Pútnické miesta sú však zároveň povolané živiť modlitbu pútnika ako jednotlivca v tichosti jeho srdca.

„Sviatosť zmierenia, ktorá sa tak často slávi vo svätyniach, potrebuje dobre formovaných, svätých, milosrdných kňazov, schopných dať zakúsiť skutočné stretnutie s Pánom, ktorý odpúšťa.“