Ľudstvo na civilizačnej križovatke

Pápež František od 22. do 23. septembra zavítal na záverečnú etapu podujatia Stredomorie, mozaika nádeje. Jeho cieľom bolo podporiť spôsoby spolupráce a integrácie krajín v okolí Stredozemného mora s osobitným dôrazom na fenomén migrácie.
TK KBS 26.09.2023
Ľudstvo na civilizačnej križovatke

Pri svätej omši na štadióne Vélodrome Svätý Otec povedal, že Boh nás navštevuje cez stretnutia, keď sa vieme otvoriť druhému. Snímka: profimedia.sk

Po oficiálnom privítaní na letisku premiérkou Élisabethou Borneovou a súkromnom rozhovore Svätý Otec predsedal v piatok popoludní mariánskej modlitbe v Bazilike Notre-Dame de la Garde (Panny Márie Ochrankyne), ktorá je symbolom nádeje a ochrany námorníkov.

„Otvorme dvere kostolov a farností, ale predovšetkým dvere srdca, aby sme svojou jemnosťou, láskavosťou a  pohostinnosťou ukázali tvár nášho Pána,“ vyzval kňazov v príhovore po modlitbe.

„Ktokoľvek sa k vám priblíži, nech u vás nenájde odstup a odsudzovanie, ale svedectvo pokornej radosti.“ Na záver dodal: „Prinášajme pohľad Boha našim bratom, prinášajme smäd našich bratov k Bohu, šírme radosť evanjelia. Toto je náš život a je neuveriteľne krásny, napriek ťažkostiam a pádom, dokonca aj našim hriechom.“

SME NA KRIŽOVATKE

Po stretnutí s klérom sa pri neďalekom pamätníku utopených námorníkov a migrantov stretol na modlitbe s náboženskými predstaviteľmi v Marseille.

„Príliš veľa ľudí, ktorí utekajú pred konfliktmi, chudobou a environmentálnymi katastrofami, nachádza vo vlnách Stredozemného mora konečné odmietnutie pri hľadaní lepšej budúcnosti. Nachádzame sa na civilizačnej križovatke. Buď nastúpi kultúra ľudskosti a bratstva, alebo kultúra ľahostajnosti: nech sa každý snaží, ako vie.“

Pápež František sa pomodlil pri pamätníku utopených námorníkov a migrantov. Snímka: profimedia.sk

PRÍSTAV NÁDEJE PRE SKĽÚČENÝCH

Na druhý deň ráno pápež súkromne prijal ľudí v ekonomickej núdzi v dome rehoľných sestier Matky Terezy. Predpoludním sa presunul do Palais du Pharo na záverečné zasadnutie stredomorských stretnutí za účasti biskupov Francúzska a ďalších stredomorských diecéz, mladých ľudí, politických autorít a združení. V  príhovore sa venoval trom symbolom Marseille. More, prístav a maják.

„Buďte morom dobra, aby ste solidárne čelili dnešnej chudobe; buďte pohostinným prístavom, aby ste prijali tých, ktorí hľadajú lepšiu budúcnosť; buďte majákom mieru, aby ste prostredníctvom kultúry stretnutia rozštiepili temné priepasti násilia a vojny.“

CHVENIE ŽIVOTOM

Poslednou časťou bola sobotná popoludňajšia svätá omša na štadióne Vélodrome. Počas homílie sa veriacich opýtal, či veria, že Boh pôsobí v našich životoch. „Skúsenosť viery vyvoláva predovšetkým chvenie životom.“

Je to opak chladného srdca, z ktorého môže človek ochorieť cynizmom, rezignáciou či neistotou. „Boh je vzťah a často nás navštevuje cez ľudské stretnutia, keď sa vieme otvoriť druhému, keď je toto chvenie životom tých, ktorí nás denne obklopujú, a keď naše srdcia nezostávajú ľahostajné a necitlivé voči ranám tých, ktorí sú krehkí.“

Mnohé európske krajiny a veľkomestá, „kde spolunažívajú rôzne kultúry a náboženstvá, sú v  tomto zmysle veľkou výzvou proti vyhrotenému individualizmu, proti sebectvu a uzavretosti, ktoré plodia samotu a utrpenie“.

Na záver všetkých pozval, aby sme boli kresťanmi, „ktorí prijímajú oheň Ducha Svätého a dávajú sa oslovovať výzvami Stredomoria, volaním chudobných, svätými utópiami bratstva a mieru, ktoré čakajú na uskutočnenie“.