Lurdy majú nový status

Lurdy budú národnou svätyňou. Rozhodnutie, ktoré prijala 7. novembra Konferencia biskupov Francúzska, musí ešte schváliť Svätá stolica.
E- kai 17.11.2020
Lurdy majú nový status

Delegát svätyne v Lurdoch, biskup Antoine Hérouard vysvetlil, že „doposiaľ toto miesto nemalo v Cirkvi kánonický status. To bol zdroj problémov v oblasti kompetencií medzi miestnym biskupom, rektorom, kaplánmi a riaditeľom, ktorý je laik“.

Pápež František poveril biskupa Antoina Hérouarda, aby vyriešil tento stav, a tak ho v roku 2019 vymenoval za delegáta ad nutum Sactae Sedis (podriadený priamo Svätej stolici) pre svätyňu v Lurdoch. Na výber boli tri možnosti: diecézna, národná a medzinárodná svätyňa.

Činnosť svätyne v Lurdoch presahuje Diecézu Tarbes a Lourdes, i keď je v nej zakorenená, pretože práve tam sa zjavila Panny Mária sv. Bernadete Soubirousovej v roku 1858.

Na druhej strane medzinárodnú svätyňu, ktorá má vplyv na celý svet a zhromažďuje pútnikov z rôznych častí, spravuje priamo Svätá stolica. Sú tam teda dvaja biskupi: jeden pre diecézu, druhý pre svätyňu.

Preto bolo rozhodnuté, že Lurdy sa stanú národnou svätyňou (má ju napríklad aj portugalská Fatima). Jej štatúty prijíma biskupská konferencia, preto „za Lurdy zodpovedá celá Cirkev vo Francúzsku a do istej miery sa bude podieľať na vnútornom živote a správe svätyne.

Nový stav nezmení nič pre pútnikov prichádzajúcich do Lúrd,“ ubezpečil biskup Hérouard.