Lurdy nebudú vyžadovať očkovacie pasy

Pútnické miesto v Lurdoch nebude od pútnikov vyžadovať očkovacie pasy. Naďalej však bude platiť obmedzenie pre počet účastníkov na niektoré akcie. Oznámil to rektor lurdskej mariánskej svätyne Olivier Ribadeau Dumas súčasne s predstavením prázdninových iniciatív, ktoré do Lúrd znovu vrátia život a modlitbu.
TK KBS 15.06.2021
Lurdy nebudú vyžadovať očkovacie pasy

Vo svätyni v Lurdoch sa už pripravujú na príliv pútnikov. Snímka: profimedia.sk

Olivier Ribadeau Dumas informoval, že od 1. júla sa obnovia večerné procesie so sviečkami a na bohoslužbách pri jaskyni sa znovu budú môcť zúčastňovať pútnici. Novinkou v programe pútnického miesta budú duchovné recitály, od ktorých si organizátori sľubujú nový príliv pútnikov a turistov.

Vedenie svätyne aj starosta mesta si želajú, aby sa pútnici mohli zdržať viac dní. Cieľom je obnoviť činnosť siete reštaurácií a hotelov, ktoré počas pandémie utrpeli najväčšie škody a sú zdrojom obživy obyvateľov regiónu.

„Je dôležité nielen oživiť náboženský život, ale prebudiť tiež miestnu ekonomiku,“ zdôrazňuje rektor mariánskej svätyne Olivier Ribadeau Dumas. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je kultúrna iniciatíva nazvaná Lurdské noci, koncipovaná ako festival. Po dohode so zdravotníckymi úradmi bolo rozhodnuté, že koncerty môže navštevovať vždy tisíc ľudí.

Zároveň rektor pripomenul, že pútnické miesto za bežnej prevádzky pojme 30-tisíc ľudí. Na plné otvorenie si však bude potrebné ešte počkať.

„Sme presvedčení, že počas prázdnin príde do Lúrd oveľa viac pútnikov než vlani. Najväčší počet ľudí očakávame tradične v auguste,“ poznamenal rektor mariánskej svätyne a pripomenul, že Lurdy sú znamením jednoty v modlitbe, ktorá aj počas pandemických obmedzení ustavične prúdila z tohto miesta v rôznych jazykoch do celého sveta.