Lurdy si zaslúžia viac slovenských pútnikov

V dňoch 22. až 24. októbra bude kňaz Ján Majerník sprevádzať slovenských pútnikov do Lúrd. Táto púť sa koná v roku 160. výročia zjavení Panny Márie svätej Bernadete Soubirousovej. Pri tejto príležitosti sa Katolícke noviny porozprávali s Jánom Majerníkom o svetoznámom francúzskom pútnickom mieste.
02.10.2018
Lurdy si zaslúžia viac slovenských pútnikov

Ilustračná snímka: ingimage.com

V čom sú podľa vás Lurdy výnimočné?
V Lurdoch sa modlíme najmä za naše zdravie; to je primárny cieľ modlitieb azda každého pútnika, ktorý tam prichádza. Každý človek by sa mal podľa môjho názoru ustavične modliť za svoje telesné i duchovné zdravie, za celkovú vyváženosť osobnosti.

Rád tam privádzate pútnikov?
Ja rád sprevádzam pútnikov všade. (Smiech.) Je to môj apoštolát. Samozrejme, Lurdy sú špecifické, lebo viem, že každý sa za svoje zdravie rád modlí.

Prečo by sme mali putovať práve do Lúrd?
Myslím si, že v prvom rade preto, že tento rok si pripomíname 160. výročie zjavení Panny Márie svätej Bernadete Soubirousovej. Ľudia z celého sveta putujú do tohto francúzskeho mesta, aby si uctili Pannu Máriu. V porovnaní so západnými krajinami však v Lurdoch cítim istú absenciu pútnikov z východnej Európy. Chodíme tam v menšom počte, ako si Lurdy zaslúžia.

Čo veriacim toto pútnické miesto ponúka?
Predovšetkým veľmi dobre zariadený pútnický areál; miesto, kde sa možno stíšiť a pomodliť. Nachádza sa tam i kaplnka s Najsvätejšou sviatosťou. Myslím si, že kto chce nájsť Pána Boha; kto sa chce k nemu vrátiť, v Lurdoch na to nájde veľmi vhodný priestor.

Chodíte s pútnikmi po celom svete, čo však pre vás Lurdy znamenajú osobne?
Zažívam tam obzvlášť živý kontakt s Božou Matkou, Pannou Máriou; so zjaveniami, ktoré nás vyzývajú, aby sme intenzívnejšie prežívali slávenie a prijímanie Eucharistie; aby sme si vytvárali čas na modlitbu; aby sme mali na to aj disponované vnútro.

Vzťah k Bohu si môžeme prehĺbiť práve cez Božiu Matku, lebo ona nás učí porozumieť Božiemu slovu, aby sme boli verní Ježišovi Kristovi a aby sme ho prijímali do nášho života – vnútorného i vonkajšieho.