Máj bude maratónom modlitby ruženca

Maratón modlitby posvätného ruženca spojí veriacich počas mesiaca máj s mariánskymi pútnickými svätyňami na celom svete. Z vôle Svätého Otca Františka iniciovala Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie program, do ktorého sa priamymi prenosmi postupne zapojí tridsať svätýň.
VN SK 27.04.2021
Máj bude maratónom modlitby ruženca

Ako zatiaľ stručne informovala Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie, Svätý Otec túži, aby mesiac máj bol venovaný maratónu modlitby v duchu motta zo Skutkov apoštolov: „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“ (Sk 12, 5).

Každodenným pozvaním k modlitbe vždy o 18. hodine nášho času jednotlivé svätyne napomôžu tomu, aby sa počas mariánskeho mesiaca spojili „veriaci, rodiny a komunity v modlitbe ruženca za zastavenie pandémie“.

Pápež František osobne otvorí túto iniciatívu 1. mája z Vatikánu a tiež v posledný májový deň ju ukončí. Zoznam a poradie svätýň vybraných pre priame prenosy ešte nebol zverejnený. Priame prenosy modlitby cez oficiálne kanály Svätej stolice budú vždy o šiestej večer nášho času.