Máme pútnickú cestu sv. Cyrila a Metoda

Rada Európy zaradila cestu svätých Cyrila a Metoda, ktorá v súčasnosti spája šesť krajín, na zoznam európskych kultúrnych ciest. Oznámil to riaditeľ Inštitútu európskych kultúrnych ciest so sídlom v Luxemburgu Stefano Dominioni.
E- kai 08.06.2021
Máme pútnickú cestu sv. Cyrila a Metoda

Cesta nesúca mená apoštolov Slovanov je tak už oficiálne jednou zo 45 európskych kultúrnych ciest, medzi ktorými je najznámejšia svätojakubská cesta. Cesta svätých Cyrila a Metoda je dlhá 7 500 kilometrov a spája zatiaľ šesť krajín, v ktorých spolupatróni Európy pôsobili v 9. storočí: Grécko, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Českú republiku a Slovinsko.

Cyril a Metod sa vydali na svoju veľkú misiu k Slovanom z vtedajšieho východorímskeho Solúna. V roku 867 dosiahli v Ríme od pápeža Hadriána II. uznanie staroslovienčiny ako liturgického jazyka.

O uznanie novej kultúrnej cesty sa usiloval predovšetkým Ústav kultúrnej cesty v moravskom Zlíne a Nitrianska diecéza. Slovanská misia oboch bratov dosiahla svoj vrchol vo Veľkomoravskej ríši s centrami na Velehrade, dnes v Českej republike; a v Nitre, dnes na Slovensku.