Manželstvo je niečo unikátne

V írskom Dubline sa od 21. do 26. augusta uskutočnilo 9. svetové stretnutie rodín. Cez víkend, od 25. do 26. augusta prišiel medzi rodiny aj Svätý Otec František. Obzrieme sa za tým, čo povedal a aký odkaz zanechal rodinám.
Ľudovít Malík 28.08.2018
Manželstvo je niečo unikátne

Svätý Otec sa veľmi tešil aj z prítomnosti detí. Snímka: profimedia.sk

Petrov nástupca zavítal do Írska po 39 rokoch od návštevy svätého Jána Pavla II. František priletel do Dublinu v sobotu 25. augusta predpoludním a po úvodných stretnutiach s predstaviteľmi krajiny, zavítal na stretnutie so snúbencami a novomanželmi.

Odpovedal na otázky manželov
V Prokatedrále Panny Márie zaznelo svedectvo manželov, ktorí oslávili zlatú svadbu. Svätý Otec im za toto svedectvo poďakoval a dodal, že „takéto svedectvo je drahocenný zdroj pre mladé páry, ktoré pozerajú do budúcnosti s emóciami a nádejou... a možno aj so štipkou úzkosti.“

Zaujímavá bola aj otázka snúbencov Denisa a Sinead, ktorí sa pýtali, ako vysvetliť svojim rovesníkom, že manželstvo nie je iba inštitúcia. Pápež poukázal na to, že dnes nie sme zvyknutí na niečo, čo trvá celý život.

„Dnes je ľahké uviaznuť v kultúre pominuteľnosti a provizórnosti. Táto kultúra ohrozuje samotné korene nášho dozrievania. Chcel by som vám povedať, že zo všetkých foriem ľudskej tvorivosti je manželstvo niečo unikátne.“

„Kiež je jedným z plodov tejto oslavy rodinného života to, že keď sa vrátite do svojich domovov, budete sa môcť stať zdrojom povzbudenia pre iných...“

Podľa Františka v manželstve sa nielen rodí nový život, ale vytvára sa stabilné prostredie k rastu. „Ježiš podporuje manželov vo vzájomnom sebadarovaní, vernosti a nerozlučiteľnej jednote. Jeho láska je skalou a útočiskom v časoch skúšok, ale hlavne zdrojom rastu v čistej láske,“ uistil snúbencov Svätý Otec.

Pápež František sa nevyhol ani otázke katolíckej výchovy detí a zdôraznil, že najdôležitejším miestom, odkiaľ prichádza viera, je domov. „Viere sa učíme doma prostredníctvom pokojného a každodenného príkladu rodičov, ktorí milujú Pána. Modlite sa v rodine spoločne, hovorte o dobrých a svätých veciach, slávte kresťanské sviatky,“ povzbudil Svätý Otec.

Festival rodín
Sobotňajší program Svätého Otca ukončil duchovno-kultúrny večer s účastníkmi Svetového stretnutia rodín na štadióne Croke Park. Postupne vystúpili so svedectvami viaceré rodiny z Indie, Kanady, Iraku, Burkiny Faso, ako aj domáci Dublinčania a zástupcovia írskej komunity kočovníkov, ktorí žijú svojím tradičným spôsobom života. Ich svedectvá vizuálne umocnili videoprojekcie a počas večera sa striedali viaceré umelecké telesá a sólisti.

Svätý Otec vo svojom príhovore rozvíjal myšlienku svätosti v bežnom živote rodín, pričom reagoval na svedectvá, ktoré predtým odzneli. Najprv poukázal na zdroj, z ktorého čerpá kresťanské manželstvo, a tým je evanjelium.

„Kresťanské manželstvo a rodinný život je možné pochopiť v celej ich kráse a príťažlivosti, len ak sú zakotvené v láske Boha, ktorý nás stvoril na svoj obraz preto, aby sme ho ako ikony jeho lásky a svätosti oslavovali vo svete.“

„Cirkev je rodinou Božích detí. Rodinou, v ktorej sa radujeme s tými, čo sa radujú, a kde plačeme spolu s tými, čo trpia alebo sa cítia byť zrazení životom na kolená k zemi.“

Pápež František uistil prítomných, že dokonalá rodina neexistuje. „Nikto nehovorí, že je to ľahké. Je to ako pripraviť čaj: je ľahké nechať zovrieť vodu, ale dobrá šálka čaju si vyžaduje čas a trpezlivosť; potrebuje svoj čas na vylúhovanie! Tak i Ježiš nás deň za dňom zohrieva svojou láskou takým spôsobom, aby ňou mohlo preniknúť celé naše bytie.

Z pokladnice svojho svätého Srdca na nás vylieva milosť, ktorú potrebujeme na uzdravenie našich zranení a otvorenie našej mysle a sŕdc, aby sme boli schopní počúvať, chápať a vzájomne si odpúšťať.“

Bez odpustenia hrozí rodine studená vojna, zdôraznil Svätý Otec a s celým štadiónom viackrát opakoval tri slovká, bez ktorých rodina neobstojí: „prosím, ďakujem, prepáč“.

Nové Turíce
Svätou omšou pápeža Františka v dublinskom parku Phoenix s 300-tisícovou účasťou veriacich v nedeľu 26. augusta o 15.00 miestneho času vyvrcholilo Svetové stretnutie rodín.

Pápež František rodiny celého sveta povzbudil, aby sa nebáli byť misionármi evanjelia rodiny, akceptovali svoju nedokonalosť a denne spolupracovali s Božou milosťou pri prekonávaní ťažkostí.

„Každý nový deň v živote našich rodín a každá nová generácia prinášajú so sebou prísľub nových Turíc, domácich Turíc,“ povedal pápež a pokračoval, „ako veľmi svet potrebuje toto povzbudenie, ktoré je Božím darom a prísľubom!

Kiež je jedným z plodov tejto oslavy rodinného života to, že keď sa vrátite do svojich domovov, budete sa môcť stať zdrojom povzbudenia pre iných, aby ste sa s nimi podelili o Ježišove ,slová večného života′.“

„Vy, drahé rodiny, tvoríte prevažnú väčšinu Božieho ľudu. Ako by asi Cirkev vyzerala bez vás? Cirkev sôch, Cirkev osamelých ľudí...“

Pápež František sa počas svojej návštevy Írska okrem živého kontaktu s rodinami z celého sveta sústredil aj na podporu úsilia o uzdravovanie hlbokých rán, ktoré v ľuďoch zanechali prípady zneužívania, ktoré sa udiali aj v cirkevnom prostredí tejto krajiny.

„Osobitne prosíme o odpustenie za všetky zneužitia spáchané v rozličných typoch inštitúcií vedených rehoľníkmi a rehoľníčkami a inými členmi Cirkvi. A prosíme o odpustenie za prípady pracovného vykorisťovania, ktorému boli podrobení mnohí neplnoletí.

Prosíme o odpustenie za každý raz, keď sme ako Cirkev na obete akéhokoľvek zneužívania nehľadeli so spolucítením, hľadaním spravodlivosti a pravdy, s konkrétnymi činmi. Prosíme o odpustenie.“

V závere slávenia kardinál Kevin Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život, oznámil, že dejiskom budúceho svetového stretnutia bude v roku 2021 Rím. Večné mesto tak bude hostiť podujatie už po tretí raz, po prvom ročníku 1994 a treťom ročníku v roku 2000.