Mariánske svätyne Spojeného kráľovstva: Glastonbury

Jedným z miest, ktoré stojí za to navštíviť, je nádherne umiestnená Svätyňa Panny Márie v Glastonbury. Nachádza sa v samom srdci Somersetu, medzi malebnými poľami a lúkami, a je to najstaršia mariánska svätyňa vo Veľkej Británii, ktorú navštívilo už mnoho pútnikov.
Ľudovít Malík 28.05.2020
Mariánske svätyne Spojeného kráľovstva: Glastonbury

Pohľad z výšky na Glastonbury. Ilustračná snímka: ingimage.com

Glastonbury sa stalo veľkým pútnickým centrom najmä v stredoveku. Vtedy skupiny veriacich prichádzali hlavne 8. septembra, na sviatok Narodenia Panny Márie. V súčasnosti táto tradícia pokračuje, aj keď často sa v priebehu roka organizujú tzv. Healing services, na ktoré organizátori srdečne pozývajú všetkých.

Najkrajšia socha Panny Márie
Keď vstúpite do relatívne malej svätyne, okamžite vás upúta centrálne umiestnená krásna postava Božej Matky s Dieťaťom na ľavej strane a kyticou ruží v pravej ruke, ktoré symbolizujú zázračné materstvo Panny Márie. Postava Márie je taká očarujúca, že je ťažké od nej odvrátiť pohľad.

Toto však nie je originál, ktorý sa stratil v roku 1539, keď opátstvo rozpustil Henrich VIII. Nová socha, verne navrhnutá podľa obrazu zachovaného na pečati opátstva zo 14. storočia, bola posvätená v roku 1955 a nesie starý názov Najsvätejšej Panny Márie z Glastonbury. O desať rokov neskôr, v roku 1965, bola postava Márie slávnostne korunovaná.

Blahoslavení a svätí
Socha je umiestnená na hlavnom oltári a jeho pozadie tvorí dvojdielny gobelín, ktorý zobrazuje svätcov spojených s týmto miestom. Vľavo zhora sú traja mučeníci z Glastonbury - blahoslavený Richard Whiting, John Thorne a Roger James.

Pod mučeníkmi sa nachádza zobrazenie sv. Dunstana, ktorý sa narodil v blízkosti Glastonbury, a blahoslaveného Richarda Berea, jedného z deviatich kartuziánov, ktorý zomrel ako mučeník v roku 1536.

Na druhej strane tapisérie sú svätci, ktorí podľa legendy navštívili Glastonbury: sv. Jozef z Arimatey, sv. Dávid (patrón Walesu), sv. Patrik (patrón Írska) a sv. Brigita z Írska. Všetci títo svätí boli nejaký čas obyvateľmi Glastonbury. Tento krásny a teplý gobelín vyrobili v roku 1965 piati tkáči, ktorí pracovali 240 hodín.

História svätyne
Zaujímavá je aj história svätyne. Podľa legendy prvý kostol postavil sv. Jozef z Arimatey. Bola to malá prútená budova venovaná Božej Matke. Potom, počas saského obdobia, bola postavená drevená bazilika, ktorá bola tiež zasvätená blahoslavenej Panne Márii. Mala byť prameňom náboženstva v Anglicku.

V roku 1184 počas veľkého požiaru všetko vyhorelo. Už v roku 1186 bol na tomto mieste postavený kamenný kostol, v ktorom sa uctievala Panna Mária. Až do roku 1539, keď Henrich VIII. nariadil rozpustenie opátstva a všetko zničil. V tom čase sa zdalo, že spomienka na toto miesto bude navždy vymazaná.

Spomienka však prežila a o 400 rokov neskôr bol postavený nový kostol zasvätený Panne Márii z Glastonbury. Odvtedy sa tam zintenzívnilo pútnické hnutie, kam prichádzajú veriaci, aby si vyprosovali od Panny Márie všetky potrebné milosti a ďakovali jej za prijaté dobro.