Medžugorie si pripomína 40 rokov od prvých zjavení

Známe pútnické miesto Medžugorie si v týchto dňoch pripomína 40 rokov od prvých údajných zjavení Panny Márie. Napriek tomu, že Vatikán tieto zjavenia zatiaľ neuznal za pravé, prichádza na toto miesto každoročne niekoľko stotisíc pútnikov z celého sveta.
Kathpress. at 29.06.2021
Medžugorie si pripomína 40 rokov od prvých zjavení

Katolícka cirkev doteraz neuznala pravosť mariánskych zjavení, ktoré boli hlásené od 24. júna 1981 z územia dnešnej Bosny. Dôsledky týchto udalostí sú však obrovské pre celý svet. Medžugorie počas štyroch desaťročí navštívili milióny ľudí. Snímka: www.istockphoto.com

Pred 40 rokmi – 24. a 25. júna 1981 – šesť detí z dediny Medžugorie na juhu dnešnej Bosny a Hercegoviny oznámilo, že sa im zjavila Panna Mária. Podľa „vizionárov“, ktorí už dávno vyrástli, zjavenia pokračovali pravidelne. Celkovo sa vraj odohralo viac ako 42-tisíc takýchto videní.

Postava, ktorá sa im zjavuje, sa nazýva „Kráľovnou pokoja“ a pri viacerých stretnutiach im dáva aj posolstvá o modlitbe za pokoj, o pôste, o sviatosti zmierenia a každodennom čítaní Svätého písma.

Tieto správy spôsobili, že do tohto dovtedy neznámeho mestečka začali prúdiť davy pútnikov. Ich počet sa pred pandémiou koronavírusu rozrástol na viac ako milión ľudí ročne.

Skúmanie údajných zjavení

Zo strany cirkevného vedenia sa objavili pochybnosti o pravosti tohto javu, preto zodpovedná Diecéza Mostar začala od roku 1982 tieto údajné zjavenia skúmať. V roku 2010 Vatikán zriadil osobitnú komisiu pod vedením kardinála Camilla Ruiniho, ktorá skúmala tieto zjavenia.

Výsledok ich šetrenia bol odovzdaný priamo Svätému Otcovi a celý prípad je v súčasnosti v správe vatikánskeho Štátneho sekretariátu. Na definitívne uznanie či neuznanie zjavení si teda musíme počkať.

Pápež František však reagoval v roku 2017 vymenovaním poľského arcibiskupa Henryka Hosera za svojho osobitného vyslanca do Medžugoria. Ten zanalyzoval a predložil návrhy na pastoračnú starostlivosť na mieste pod vedením františkánskeho rádu.

V roku 2019 prišlo zo strany pápeža dôležité rozhodnutie, ktorým povolil oficiálne púte katolíkov do Medžugoria, čo dovtedy nebolo povolené, aj keď sa púte konali.

Fenomén a úloha

Niet však pochýb o účinkoch Medžugoria, ktoré dalo dôležitý impulz k znovuobjaveniu sviatostí, ako je sviatosť zmierenia a Eucharistia. Rovnako pomohlo vzbudiť početné duchovné povolania ku kňazstvu a rehoľnému životu. Ďalším fenoménom Medžugoria sú nové spoločenstvá, ktoré tam vznikajú.

V poslednom čase v Európe, ale aj na iných kontinentoch sa čoraz viac katolíckych hnutí, ako aj sociálnych iniciatív odvolávana spiritualitu Medžugoria. Apoštolský vizitátor pre Medžugorie arcibiskup Henryk Hoser povedal, že nie je možné toto miesto označiť iba za nejaký geografický bod:

„Medžugorie – to sú predovšetkým ľudia, ktorí sem prichádzajú, modlia sa, menia sa, odtiaľ odchádzajú do svojich krajín a prinášajú do nich ducha evanjelia, ktorého tu zažili. Toto je úloha Medžugoria.“