Milovať bezpodmienečne, vždy a všetkých

V tretí deň svojej apoštolskej návštevy Bahrajnu, v sobotu 5. novembra, sa pápež František stretol s katolíckymi veriacimi. Slávili spolu svätú omšu za pokoj a spravodlivosť. Na Bahrajnský národný štadión v Riffe pri Awali  prišlo 30-tisíc ľudí v pestrom národnostnom zložení.
VN SK 05.11.2022
Milovať bezpodmienečne, vždy a všetkých

Milovať podľa Kristovho príkladu nielen svojich blízkych, ale aj tých, ktorí sú odlišní, a milovať i nepriateľov – to je spôsob ako prelomiť reťaz zla, zdôraznil v homílii Svätý Otec. 

„Toto je Kristova moc: láska. Aj nám udeľuje tú istú moc, moc milovať, milovať v jeho mene, milovať tak, ako miloval on. Ako? Bezpodmienečne: nielen vtedy, keď sa nám darí a cítime, že môžeme milovať, ale vždy; nielen priateľov a blízkych, ale všetkých, dokonca aj nepriateľov. Vždy a všetkých.“

Liturgickému priestoru dominoval veľký symbol Eucharistie. 

Na tribúnach i na celej ploche oválneho štadióna boli prítomní najmä prisťahovalci za prácou z krajín Ázie, žijúci v Bahrajne i v ďalších oblastiach Apoštolského vikariátu Severnej Arábie: Kuvajte, Katare a Saudskej Arábii.

Pápež, ktorý na úvod pozdravil veriacich z papamobilu, zveril predsedanie pri oltári miestnemu apoštolskému vikárovi Mons. Paulovi Hinderovi. Slávenie v anglickom jazyku s formulárom za pokoj a spravodlivosť bolo v bielej liturgickej farbe.

Homíliu predniesol pápež František po sediačky v španielčine s prekladom do angličtiny. Pripomenul prevratné Ježišove slová z Reči na hore v Matúšovom evanjeliu: „Počuli ste, že bolo povedané: ,Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa'. Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú“.

Táto láska, ktorá by sa mohla zdať nadľudským výkonom, nie je výsledkom len nášho vlastného úsilia, ale milosti, ktorú si vyprosujeme od Boha, vysvetlil pápež:

„Milovať je najväčší dar a dostávame ho, keď v modlitbe robíme miesto Pánovi, keď prijímame jeho prítomnosť v jeho premieňajúcom Slove a v revolučnej pokore jeho lámaného chleba. Takto pomaly padajú múry, ktoré zatvrdzujú naše srdcia, a my nachádzame radosť v konaní skutkov milosrdenstva voči všetkým. Potom pochopíme, že blažený život prechádza cez blahoslavenstvá a spočíva v tom, že sa staneme tvorcami pokoja.“