Mimoriadny misijný mesiac: Diecéza v Ríme bude udeľovať cenu Andreu Santora

Rímska diecéza ustanovila Cenu Andreu Santora, talianskeho misionára zavraždeného v Turecku.
Fides .org 20.10.2019
Mimoriadny misijný mesiac: Diecéza v Ríme bude udeľovať cenu Andreu Santora

„Ak sme spoznali, že sme deti nebeského Otca, ako môžeme mlčať o radosti z toho, že sme milovaní; o istote, že budeme vždy v Božích očiach vzácni? Toto je oznámenie, na ktoré čaká mnoho ľudí. A je to naša zodpovednosť.“

Kardinál Angelo De Donatis, vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu, to pripomenul v liste pre kňazov fidei donum Rímskej diecézy pri príležitosti Mimoriadneho misijného mesiaca.

„V tomto októbrovom mesiaci nás náš biskup, pápež František, pozval, aby sme obnovili misijnú premenu života a pastorácie s novým entuziazmom,“ píše kardinál, ktorý pozdravil rímskych misionárov.

Kardinál vyzýva: „Pán nás znovu žiada, aby sme boli darom tam, kde sme, tak ako sme, s tými, ktorí sú okolo nás, pripomínajúc, že hlavnou postavou misie je Duch Svätý.“

Medzi iniciatívy Rímskej diecézy počas Mimoriadneho misijného mesiaca patrí aj ustanovenie ceny pomenovanej po donovi Andreovi Santorovi, kňazovi fidei donum, ktorý bol zabitý v tureckom Trabzone 5. februára 2006.

Po prvý raz si túto cenu prevezmú laureáti tento rok.

Dňa 26. októbra v Lateránskom paláci cenu odovzdajú sestre Anne Bacchionovej a sestre Marzii Feurraovej, misionárkam z rehole utešiteliek, ktoré pôsobia v Džibuti v oblasti zdravotníctva, školstva, sociálnych služieb a podpore žien; pátrovi Sebastianovi D'Ambraovi, misionárovi PIME na ostrove Mindanao (Filipíny); medzikongregačnému misijnému spoločenstvu prítomnému na Haiti od roku 2010; manželom Luigimu a Isabelle Bencettiovcom, ktorí od roku 2001 do roku 2007 pôsobili v Peru v Carabaylle, kde slúžili približne 40-tisíc ľuďom, ktorí žili v absolútnej neistote a chýbali im základné služby.