Mimoriadny misijný mesiac: Jediná katolícka škola vo Vietname začala nový školský rok

Vzdelávací inštitút Hoa Binh Xuan Loc, ktorý ako jediný vo Vietname ponúka katolícke vzdelanie, slávil vo štvrtok 10. októbra svätú omšu pri príležitosti otvorenia nového školského roka a odovzdania diplomov. Svätú omšu celebroval pomocný biskup diecézy Ján Do Van Nghan.
VN SK 16.10.2019
Mimoriadny misijný mesiac: Jediná katolícka škola vo Vietname začala nový školský rok

Do tejto doposiaľ jedinej katolíckej školy vo Vietname, situovanej v Diecéze Xuan Loc, sa zapísalo celkovo 1580 nových žiakov. Ide o vyššiu strednú školu, poskytujúcu preduniverzitný stupeň vzdelávania, ktorá otvára študentom možnosti zapísať sa na vysoké školy rozličných smerov.

Využite svoje talenty
Riaditeľ školy páter Jozef Nguyen Van Uy zároveň odovzdal diplomy 552 končiacim študentom. Rozlúčil sa s nimi so slovami: „Vybrali ste si školu na vypestovanie svojich snov, teraz ich realizujte, premeňte nadobudnuté vedomosti na životný kapitál a staňte sa svedkami Boha v rôznych prostrediach vášho života.“

V homílii svätej omše Veni Sancte vyzval biskup Ján študentov, aby v svojom štúdiu a práci využili talenty, ktoré dostali od Pána na oslavu Boha v svojich životoch na maximum. Vyprosoval Božiu pomoc pre všetkých, aby priniesli veľa ovocia v novom školskom roku i pre svoj duchovný život.

Školu založili iba pred siedmimi rokmi
V združenej škole Hoa Binh Xuan Loc je aktuálne zapísaných spolu 3 650 študentov. Vo Vietname sa škola nazýva kolégium a je určená pre trojročné štúdium ukončené diplomom.

Medzi zapísanými študentmi je zastúpených 26 z celkového počtu 27 diecéz Vietnamu. Pochádzajú teda prakticky zo všetkých kútov krajiny.

Ako uvádza rektor školy páter Jozef, najdôležitejším cieľom inštitútu je formovať zo študentov dobrých ľudí so správnymi hodnotami, ktorí si ctia zákon, čiže osobnosti v zmysle „celostného rozvoja človeka“.

Pred rokom 1975 mala Katolícka cirkev vo Vietname mnohé školy, od základných až po univerzity, avšak nová komunistická vláda ich všetky skonfiškovala.

Inštitút Hoa Binh Xuan Loc bol založený v roku 2012 najprv ako technická škola, v ktorej sa študenti učili rôzne remeslá. V roku 2017 sa stala vyššou školou a zatiaľ je jediným katolíckym vzdelávacím inštitútom v krajine.