Mimoriadny misijný mesiac: Kazachstan, to je malé stádo katolíkov

Mimoriadny misijný mesiac bol aj v Kazachstane obdobím obnovenia ducha malej komunity Katolíckej cirkvi.
asianews .it 28.10.2019
Mimoriadny misijný mesiac: Kazachstan, to je malé stádo katolíkov

Katolícka populácia, zdecimovaná sovietskou nadvládou a nútenou prácou, dnes žije novým životom a znovuobjavuje svätých a kultúrne tradície krajiny, ktoré sa misionári musia najprv naučiť, ak chcú hovoriť k srdciam ľudí.

Misijný mesiac je skutočne dôležitý pre Cirkev v Kazachstane, v krajine, kde je percento katolíkov malé a klesá. Viac ako 1 percento z 18 miliónov obyvateľov Kazachstanu sa hlási ku Katolíckej cirkvi, zatiaľ čo viac ako 70 percent je moslimov.

Kazachstan bol súčasťou sovietskych republík. V 30. a 40. rokoch boli do Kazachstanu deportované stovky tisíc kresťanov, ktorých uväznili v táboroch alebo poslali na nútené práce. Po páde Sovietskeho zväzu malo mnoho potomkov týchto katolíkov príležitosť vrátiť sa do svojej krajiny pôvodu; výsledkom bolo, že podiel katolíkov v krajine dramaticky poklesol, zatiaľ čo počet moslimov za posledných 30 rokov sa takmer zdvojnásobil.

Úradnými jazykmi krajiny sú kazaština a ruština. Ruština sa tradične používa ako liturgický jazyk. Od začiatku tohto misijného mesiaca sa v kazašskej Diecéze Astana (dnes Nur-Sultan, po zmene názvu hlavného mesta) konali kurzy kazašského jazyka, ktoré boli povinné pre misionárov.

Cieľom bolo podporiť intenzívnejší dialóg a úzky kontakt s Kazachmi, ktorých približne 12 miliónov obyvateľov predstavuje najpočetnejšiu väčšinu obyvateľov Kazachstanu.

Jedným z vrcholov Mimoriadneho misijného mesiaca bola púť do Svätyne sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša v Pavlodare, ktorá sa konala 12. - 13. októbra. Táto púť bola vynikajúcou príležitosťou na kontakt s mnohými misionármi a veriacimi, ktorých životné príbehy a svedectvá sú veľkým obohatením pre katolíkov.

Misionári, ktorí tam pracujú, pochádzajú zo všetkých kútov planéty a žijú a pôsobia s veľkou horlivosťou pre Boha a pre obyvateľov Kazachstanu. Veriaci tak mohli zažiť skutočnosť, že Cirkev nie je len národná, ale v skutočnosti univerzálna - alebo inými slovami katolícka.

Mimoriadny misijný mesiac v Kazachstane nás priviedol k novému povedomiu: každý pokrstený kresťan má povolanie byť misionárom. Našou najväčšou úlohou bude pozývať ľudí, dokonca aj moslimov, na otvorenejšiu a odvážnejšiu cestu, aby si viac uvedomovali Kristovu Cirkev.