Mimoriadny misijný mesiac: Mesto Licheň v Poľsku privítalo misionára

V súvislosti s prebiehajúcim Mimoriadnym misijným mesiacom, ktorý vyhlásil pápež František, sa aj u nášho severného suseda v Poľsku konajú rozličné akcie.
E- kai 09.10.2019
Mimoriadny misijný mesiac: Mesto Licheň v Poľsku privítalo misionára

V nedeľu 6. októbra páter Krzysztof Pazio MIC, mariánsky misionár z Kamerunu, kázal v licheňskej bazilike, ktorej hlavnou témou boli africké misie vedené mariánskymi kňazmi a bratmi. Téma Mimoriadneho misijného mesiaca je: Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev v misii vo svete.

„Po zoslaní Ducha Svätého apoštoli naplnení mocou zhora vyšli do jeruzalemských ulíc a začali kázať.

Táto misia, iniciovaná apoštolmi, sa neustále uskutočňuje v Cirkvi. Vďaka službe misionárov sa Poľsko stalo kresťanským v 10. storočí. Vďaka tomu máme duchovné a kultúrne bohatstvo, ktoré nám bolo ponúknuté, keď Kristus a svetlo jeho evanjelia prišli do Poľska. A môžeme vidieť veľké dobro, ktoré nám Boh skrze svojho Syna ponúkol,“ povedal mariánsky misionár.

Kňaz vysvetlil, že na východe Kamerunu je veľa misionárov z Poľska vrátane mariánskych kňazov, ktorí slúžia vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Atoku. Ďalším miestom poskytovania služby mariánskych kňazov a bratov v Afrike je misia sv. Jána Pavla II. v meste Minkama-Obala.

„Našli sme tam iba barak pokrytý plechom, ktorý slúžil ako kaplnka, kde sa občas slávila svätá omša. Tomuto miestu sme museli dať náboženský charakter. A uspeli sme. Tam slávime Eucharistiu a ďalšie služby,“ dodal misionár.

Kongregácia kňazov mariánov vedie misie v Kamerune, v Rwande, v Indii, vo Vietname, na Filipínach, v Kazachstane a v Brazílii. Rehoľu mariánov založil svätý Stanisław Papczyński a na budúci rok oslávi 350. výročie založenia.