Mimoriadny misijný mesiac: Poľsko má vo svete stovky misionárov

Počas misijného mesiaca sa aj Cirkev v Poľsku modlí za misionárov a prosí o nových misionárov.
E- kai 26.10.2019
Mimoriadny misijný mesiac: Poľsko má vo svete stovky misionárov

Počas celého mesiaca sa v poľských diecézach konajú misijné kongresy, stretnutia s misionármi, výstavy a prednášky o misiách.

Na Misijnú nedeľu sa vo všetkých poľských farnostiach pripomínala misijná práca Cirkvi. „Zároveň veriaci môžu prispieť do Nadácie misijnej solidarity,“ pripomína otec Maciej Będziński z Pápežských misijných diel v Poľsku.

„Z tohto fondu môže Svätý Otec František prostredníctvom Kongregácie pre evanjelizáciu národov a Pápežských misijných diel realizovať projekty: budovať kostoly, chrámy, kaplnky, formovať seminaristov a kňazov po celom svete. Misijná nedeľa je povzbudením pre všetkých,“ povedal otec Będziński.

V nadchádzajúcich dňoch sa v mnohých farnostiach uskutočnia misijné animácie, modlitby za misie, katechézy o misiách a misijné stretnutia.

Je potrebné dodať, že iba cez Pápežské misijné diela každoročne Cirkev v Poľsku prispeje Svätej stolici na misie sumou asi 4,5 milióna zlotých, čo je viac ako jeden milión eur. V súčasnosti slúži v misiách 1 903 poľských misionárov a misionárok. Pôsobia v 99 krajinách na 5 kontinentoch.