Mimoriadny misijný mesiac: Saleziáni vyslali jubilejnú 150. misijnú výpravu

Práve pred týždňom od 27. do 29. septembra sa v Turíne na Valdoccu uskutočnilo tradičné misijné stretnutie Harambée.
saleziani .sk 06.10.2019
Mimoriadny misijný mesiac: Saleziáni vyslali jubilejnú 150. misijnú výpravu

Stretnutie bolo obohatené o významné výročie - 150. misijnú výpravu. Z rúk hlavného predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho prijalo v nedeľu 29. septembra misijný kríž 36 saleziánov a 13 dcér Márie Pomocnice.

Misijný sen dona Bosca tak pokračuje aj po 150 rokoch. V 150 misijných výpravách bolo vyslaných celkovo 9 523 misionárov.

„Musíme veľkodušne odpovedať Pánovi; ak dnes saleziánska charizma žije v 134 krajinách, je to vďaka spolubratom, ktorí priniesli do sveta evanjelium prostredníctvom výchovy mladých,“ uviedol hlavný predstavený.

V sobotu 28. septembra sa v rámci programu uskutočnilo aj slávnostné otvorenie Etnografického múzea Missioni Don Bosco, ktorého cieľom je priblížiť misionársky svet pre pútnikov na Valdoccu.

V tomto novom priestore sa nachádza mnoho predmetov z každodenného života etnických menšín, s ktorými sa saleziáni stretávali v misijných krajinách. Múzeum v priestoroch misijnej prokúry požehnal don Ángel Fernández Artime.

V nedeľu 29. septembra hlavný predstavený saleziánov slávil svätú omšu v Bazilike Panny Márie Pomocnice a spolu s generálnou predstavenou Inštitútu dcér Márie Pomocnice, matkou Yvonne Reungoatovou odovzdal misijný kríž saleziánom a dcéram Márie Pomocnice.