Mimoriadny misijný mesiac: Sprístupnia miesto Ježišovho krstu

„Chceli by sme tu prijať pútnikov už v januári budúceho roku, na sviatok Krstu Krista Pána,“ dúfa páter Francesco Patton, kustód Svätej zeme. Ide o lokalitu Kasr al-Jahud (Qasr al-Jahud) na západnom brehu Jordánu, kde podľa tradície Ježiš prijal krst.
VN CZ 23.10.2019
Mimoriadny misijný mesiac: Sprístupnia miesto Ježišovho krstu

Kasr al-Jahud. Snímka: twitter.com/@chrzescijaninPL

„Podľa Jánovho evanjelia Ján Krstiteľ krstil v Betánii, na druhej strane Jordánu. Túto Betániu je však ťažké určiť a rôzne tradície ju umiestňujú do rozličných miest na oboch brehoch rieky. V lokalite Kasr al-Jahud františkáni tradične prijímali pútnikov putujúcich do Svätej zeme,“ vysvetľuje otec Patton.

Pozemok v Kasr al-Jahud zakúpila františkánska kustódia v roku 1932, o necelé štvrťstoročie neskôr na ňom bol postavený kostolík, zverený bratom z Jericha.

Pre vojnu v roku 1967 františkáni kostol s kláštorom opustili a z územia sa stalo mínové pole s rozlohou 55 hektárov.

V roku 2000 k nemu otvorili prístup kvôli návšteve sv. Jána Pavla II. vo Svätej zemi a o jedenásť rokov neskôr začala izraelská štátna správa s odmínovaním pozemku.