Mimoriadny misijný mesiac: Srdcom misie Cirkvi je modlitba (video)

V úvodný deň Mimoriadneho misijného mesiaca Svätý Otec František vyzval na modlitbu, aby Duch Svätý vzbudil novú misionársku jar pre všetkých pokrstených.
VN SK 03.10.2019
Mimoriadny misijný mesiac: Srdcom misie Cirkvi je modlitba (video)

Ilustračná snímka: ingimage.com

V krátkom videoposolstve Apoštolátu modlitby s úmyslom na október pápež František hovorí, že „potrebujeme nový impulz v misijnej činnosti Cirkvi, postaviť sa k výzve ohlasovať Ježiša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych.

Dostať sa až na periférie, do oblastí ľudského života, do kultúrnych a náboženských prostredí, ktoré sú ešte vzdialené evanjeliu - v tomto spočíva to, čo nazývame missio ad gentes“.

Mimoriadny misijný mesiac
Tohtoročný mimoriadny misijný mesiac október, ktorý ohlásil pápež František ešte v roku 2017, sa bude konať pri príležitosti 100. výročia apoštolského listu pápeža Benedikta XV. Maximum illud.

Ako vysvetľuje komuniké vydané k pápežovmu októbrovému videoposolstvu, momentálne existuje celkovo 1 109 misijných území v Afrike, Ázii a na ostrovoch Oceánie a Ameriky. Viac ako tretina, okolo 37 percent sa v rámci celej univerzálnej Cirkvi považuje za misijné teritórium.

Modlitba Svätého Otca na Mimoriadny misijný mesiac október 2019
Nebeský Otče, keď tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kristus, vstal z mŕtvych, odovzdal svojim učeníkom dôležité poslanie:

„Choďte teda a robte mi učeníkov z ľudí všetkých národov.“ Pripomínaš nám, že mocou krstu máme účasť na misijnom poslaní Cirkvi a nesieme za ňu zodpovednosť.

Daj nám dary Ducha Svätého, aby sme s odvahou a rozhodnosťou svedčili o evanjeliu. Poslanie, ktoré zveril Ježiš Kristus svojej Cirkvi, nie je ešte zavŕšené, preto ťa prosíme o nové myšlienky a účinné formy, ako prinášať do dnešného sveta život a svetlo.

Pomôž nám, nech všetky národy zakúsia spasiteľnú lásku a milosrdenstvo Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Amen.