Mimoriadny misijný mesiac: Útoky na kresťanov v Indii narastajú

V Indii bolo v roku 2019 hlásených viac ako 200 prípadov násilia páchaného na kresťanoch. To sú údaje, ktoré agentúre Fides zaslala mimovládna organizácia Alliance Defending Freedom (ADF) so sídlom v Dillí.
Fides .org 05.10.2019
Mimoriadny misijný mesiac: Útoky na kresťanov v Indii narastajú

V správe organizácie sa 218 incidentov rôzneho druhu vyskytlo v priebehu 243 dní. Z toho 159 prípadov spadá do masového násilia. Prípady boli oznámené na bezplatné číslo organizácie United Christian Forum (UCF), uvádza ADF-India, ktorá sa zaviazala poskytovať obetiam bezplatnú právnu pomoc.

V správe zaslanej agentúre Fides sa uvádza: „V 159 prípadoch hromadného násilia sa postupovalo podľa rovnakého scenára. Prichádza dav sprevádzaný políciou, aby rušil modlitebné stretnutie, vykrikuje heslá a naráža do členov zhromaždenia veriacich vrátane žien a detí.

Následne tí, ktorí vedú liturgiu, sú zatknutí alebo zadržaní políciou s falošným obvinením z nútených konverzií,“ opísal situáciu katolícky aktivista a jeden z lídrov ADF-India A. C. Michael.

Podľa neho „žiadne z týchto falošných obvinení nebolo nikdy potvrdené súdom. V skutočnosti takmer všetci zatknutí boli prepustení alebo oslobodení, pretože obvinenia sú nepravdivé a neudržateľné a nikto nedokáže poskytnúť dôkaz o nútených konverziách“.

Tento prístup, poznamenáva, „spôsobuje, že mnohí kresťania v skutočnosti zažívajú obmedzenie slobodne praktizovať svoju vieru na väčšine indického územia, keďže k týmto prípadom dochádza v 23 z 28 štátov Indie“.

Od roku 2014 útoky na kresťanov neustále narastajú, poukazuje ADF-India: 147 v roku 2014, 177 v roku 2015, 208 v roku 2016, 240 v roku 2017 a 292 v roku 2018.