Mimoriadny misijný mesiac: V Brazílii sa konala najväčšia mariánska procesia

V brazílskom Beléme (hlavnom meste štátu Pará) sa tradične koná procesia, ktorá nemá nikde inde na svete obdoby.
VN CZ 25.10.2019
Mimoriadny misijný mesiac: V Brazílii sa konala najväčšia mariánska procesia

Ku cti Panny Márie z Nazareta, populárne nazvanej Kráľovná Amazónie, prišli v nedeľu 20. októbra na štvorkilometrovú trasu viac než dva milióny pútnikov. Každoročná procesia má nepretržitú tradíciu už 227 rokov.

Bezprostredne po rannej svätej omši slávenej pred belémskou katedrálou arcibiskupom Giovannim D´Aniellom vyšla procesia so sochou Panny Márie z Nazareta ulicami mesta smerom k mariánskemu pútnickému miestu. Na slávnosti sa zúčastnili aj biskupi z okolitých diecéz, ktorí neodišli do Ríma na biskupskú synodu o Amazónii.

„Procesia, ktorá každý rok priťahuje zástupy ctiteľov Panny Márie z Nazareta, prebiehala napriek vysokým teplotám v atmosfére modlitby a spevu ku cti Matky nášho Spasiteľa,“ hovorí poľský misionár Zdisław Malczewski TCHr.

Žiaci štátnych a súkromných škôl ťahali 13 vozov, na ktoré sa pútnici skladali darmi za získané milosti: sviece a voskové modely rôznych častí ľudského tela. Pre Európana nie je ľahké pochopiť ľudovú zbožnosť Brazílčanov.

Zvláštne sú podľa misionára sľuby skladané Bohu alebo Panne Márii. Napríklad 24-ročná Brenda Carine Rodríguezová po ukončení právnických štúdií zložila sľub, že pokiaľ bude prijatá do Brazílskej advokátskej komory, ponesie celú procesiu na hlave hrubú právnickú knihu.

„Keď sa takto zveríme, dostaneme, o čo prosíme. Je to prejav mojej viery. Prosila som Božiu Matku, aby som ukončila právnické štúdiá a zložila ťažkú prijímaciu skúšku a moja túžba sa splnila,“ hovorí mladá advokátka.

Veľa ľudí prešlo celú trasu na kolenách. K trónu Panny Márie z Nazareta bolo priviazané 400 metrov dlhé lano. Pútnici sa ho snažili aspoň letmo dotknúť, či už ako výraz prosby za určitú milosť alebo ako poďakovanie za získaný dar. Pred pútnickou svätyňou držali študenti vlajky všetkých 26 brazílskych štátov a federálneho dištriktu.

Zavŕšením päťhodinovej procesie bola svätá omša pred pútnickým chrámom, ktorej predsedal biskup Gilberto Pastana z Diecézy Creato v štáte Ceará.
Slávnosti ku cti Kráľovnej Amazónie potrvajú do 28. októbra.

Každý deň prebiehajú osobitné púte, procesie mládeže, detí, cyklistov, bežcov a ďalších skupín. Tohtoročné motto sviatku znie Mária, Matka Cirkvi a nadväzuje na 300. výročie založenia Belémskej diecézy.