Mimoriadny misijný mesiac: Vatikán má nové etnologické múzeum

Vatikánske múzeá v piatok 18. októbra za prítomnosti pápeža Františka inaugurovali nové etnologické múzeum s názvom Anima mundi (Duša sveta).
VN SK 22.10.2019
Mimoriadny misijný mesiac: Vatikán má nové etnologické múzeum

Pri príležitosti synody biskupov o Amazónii zároveň otvorili osobitnú výstavu o kultúre tejto časti planéty s názvom Mater Amazonia - The deep breath of the world (Hlboký nádych sveta).

Svätý Otec pri otvorení uviedol, že vo Vatikánskych múzeách má byť priestor pre všetky kultúry sveta. Etnologické múzeum má všetkým pripomínať hodnotu harmónie a pokoja medzi národmi a tradíciami a prostredníctvom svojho umenia dať v návštevníkoch zaznieť Božiemu hlasu.

Pripomínajúc nedávne putovanie viacerých umeleckých diel z Vatikánu do Číny alebo aj do moslimských krajín pápež zdôraznil, ako vďaka dobrým umeleckým iniciatívam možno prekonať vzájomné vzdialenosti či bariéry.

Etnologické múzeum Vatikánskych múzeí vzniklo vďaka pápežovi Piovi XI., ktorý v roku 1925 usporiadal výstavu kultúrnych a umeleckých artefaktov mimoeurópskych etník, ktoré zozbieral, spolu so zbierkami pochádzajúcimi z oveľa starších dôb.

Výstava, ktorá mala mimoriadny úspech, sa postupne premenila na stálu expozíciu v priestoroch Lateránu. Do Vatikánskych múzeí sa presunula v 70. rokoch minulého storočia. Vatikánske etnologické múzeum teraz začína svoju novú etapu s novým menom Anima mundi.