Mimoriadny misijný mesiac: Vydávajte svedectvo života

Cirkev začala 1. októbra sláviť Mimoriadny misijný mesiac s témou: Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev v misii vo svete.
VN SK 02.10.2019
Mimoriadny misijný mesiac: Vydávajte svedectvo života

Svätý Otec František odovzdáva desiatim misionárom misijný kríž počas vešpier, ktorými otvoril Mimoriadny misijný mesiac. Snímka: profimedia.sk

V Bazilike sv. Petra ho otvoril pápež František slávením vešpier z liturgickej spomienky spolupatrónky misií sv. Terézie z Lisieux.

Vo vatikánskej bazilike sa program vešpier začal o 17.15 modlitbovým programom, v rámci ktorého vystúpili so svedectvami tri rehoľné misionárky pôsobiace v Mongolsku, na Papue Novej Guinei a v Stredoafrickej republike.

Zazneli aj tri modlitby z oblastí misií: mariánske modlitby z Vietnamu a z brazílskej Amazónie a modlitba k svätým ugandským mučeníkom.

Svätý Otec prišiel medzi modliace sa zhromaždenie o 18. hodine a predsedal liturgii hodín.

V homílii vyzval všetkých pokrstených na misionársku činnosť prostredníctvom vydávania svedectva života, každý v svojom prostredí. Upozornil, že hriech zanedbávania dobra predstavuje pravý opak misie.

Všetkým dal za príklad tri osobnosti, ktorých život priniesol mnoho ovocia v oblasti misií: sv. Teréziu z Lisieux, sv. Františka Xaverského a ctihodnú Pauline Jaricotovú.

„Odvahu, bratia a sestry; odvahu, matka Cirkev, znovuobjav svoju plodnosť v radosti z misie!“ – povzbudil všetkých Svätý Otec.

Na záver vešpier vyslal desať misionárov na misie a každému odovzdal misijný kríž.

Misionári smerujú do Brazílie, Kirgizska, Kazachstanu, Južného Sudánu, Bangladéša, Tajvanu, Kambodže a Konžskej demokratickej republiky. Ide o päť rehoľných sestier, troch kňazov a jeden manželský pár.