Miništranti dostali elektronické preukazy a zľavy v obchodoch

Viac ako tisíc miništrantov poľskej Diecézy Kielce používa nové plastové elektronické identifikačné karty, ktoré postupne nahrádzajú staré papierové.
E- kai 19.09.2019
Miništranti dostali elektronické preukazy a zľavy v obchodoch

Vďaka týmto elektronickým kartám majú miništranti viaceré zľavy vo vybraných športových a stravovacích zariadeniach - čo je inovatívny nápad Diecézy Kielce.

Nový dokument obsahuje fotografiu, osobné údaje, stupeň miništranta, meno farnosti, špeciálny individuálny kód a hologram, ako aj grafiku s katedrálou v meste Kielce.

„Je to forma ocenenia miništrantov, ale aj skutočné výhody pre nich,“ hovorí kňaz Mariusz Kałka, diecézny moderátor liturgickej služby. „Na začiatku existovala myšlienka miništrantského klubu, ktorý sa nám podarilo zrealizovať.

Skupina miništrantov združených v Liturgickej rade oltárnej služby spolu s kňazmi vytvorili klub a navštevujú rôzne miesta vo vojvodstve a pri tom hľadajú zľavy pre miništrantov Diecézy Kielce,“ vysvetlil.

Kňaz pripúšťa, že to nie je jednoduché, ale podarilo sa dohodnúť mnohé zľavy. Každý, kto má nový preukaz, automaticky patrí do klubu.

Elektronické identifikačné karty si môžu miništranti objednať prostredníctvom webovej stránky Diecézy Kielce a vyzdvihnúť vo vlastnej farnosti.

Na webe diecézy je aj aktualizovaný zoznam miest, kde môžu chlapci využiť miništrantské zľavy.