Misionársky učeník nie je obchodník s vierou

Svätý Otec František mal počas návštevy Thajska niekoľko stretnutí s početne malou, ale veľmi živou katolíckou komunitou. Na strane, ktorú zvyčajne venujeme generálnej audiencii, si dnes priblížime dve sväté omše, ktoré pápež celebroval v Bangkoku.
Ľudovít Malík 25.11.2019
Misionársky učeník nie je obchodník s vierou

Desaťtisíce mladých prišlo na svätú omšu v Bangkoku, ktorú pre nich celebroval Svätý Otec. Snímka: profimedia.sk

Svätá omša v Bangkoku
Prvým veľkým pápežovým stretnutím s thajskými veriacimi sa stala večerná svätá omša vo štvrtok 21. novembra. Na mestský štadión prišlo šesťdesiattisíc ľudí. Nielen katolíkov, ako dokladá hudobný sprievod niekoľko stočlenného medzináboženského speváckeho zboru, v ktorom okrem kresťanov spievali tiež budhisti a moslimovia.

,Kto je moja matka a kto sú moji bratia?’ (Mt 12, 48). Touto otázkou prinútil Ježiš všetok ten načúvajúci zástup, aby sa opýtal na niečo, čo sa mohlo javiť rovnako samozrejmé ako isté: Kto sú členovia našej rodiny; tí, ktorí k nám patria a ku ktorým patríme my?

Ponechal im čas na to, aby v nich mohla táto otázka zaznieť jasne a nanovo a odpovedal: ,Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka’ (Mt 12, 50).

Týmto spôsobom borí nielen vtedajší náboženský a legislatívny determinizmus, ale každý prehnaný nárok toho, kto by sa chcel chváliť, že má na Ježiša prednostné právo. Evanjelium je pozvanie a právo dané zadarmo všetkým, ktorí chcú počúvať,“ začal pápež svoju po španielsky prednášanú homíliu s konzekutívnym tlmočením do thajčiny.

„Takisto prví misionári sa do týchto krajín vydali hľadať oveľa širšiu rodinu než tú, ktorú tvoria pokrvné, kultúrne a náboženské zväzky alebo príslušnosť k určitej skupine. Bolo nevyhnutné otvoriť srdce novému meradlu, schopnému prekonať všetky adjektíva, ktoré rozdeľujú, aby objavili množstvo thajských matiek a bratov, ktorí chýbali pri ich nedeľnom stole,“ pokračoval František.

„Bez onoho stretnutia by kresťanstvu chýbala vaša tvár, bolo by ochudobnené o vaše piesne a tance, ktoré predstavujú thajský úsmev, taký typický vo vašej vlasti. Lepšie tak videli láskyplný Otcov plán, ktorý je oveľa väčší ako všetky naše kalkulácie a predpovede a nie je obmedzený na hŕstku ľudí či určitý kultúrny kontext.

Misionársky učeník nie je obchodník s vierou, ani dodávateľ prívržencov, ale žobrák, ktorý uznáva, že mu chýbajú bratia, sestry a matky, s ktorými by celebroval a slávil neodvolateľný dar zmierenia, ktorý Ježiš ponúka nám všetkým,“ zdôraznil Svätý Otec s poukazom na mnohé sociálne zlá v thajskej spoločnosti.

„Myslím najmä na deti, dievčatká a ženy vystavené prostitúcii a obchodovaniu, znetvorené v svojej najautentickejšej dôstojnosti; na mladých ľudí zotročených drogami, ktorým strata zmyslu zatemňuje zrak a spaľuje ich sny; myslím na migrantov zbavených svojich príbytkov a rodín, ako aj na mnohých iných, ktorí sa takisto môžu cítiť zabudnutí, opustení ako siroty.

Myslím na zdieranie rybárov a ignorovanie žobrákov. Oni patria do našej rodiny, sú našimi matkami a bratmi. Misionársky učeník totiž vie, že evanjelizovať neznamená hromadiť prívržencov alebo vytvárať dojem mocných, ale otvárať brány, aby sme žili a zdieľali milosrdné a hojivé objatie Boha Otca, ktorý z nás vytvára rodinu,“ zakončil pápež František homíliu na večernej svätej omši na bangkockom štadióne vo štvrtok 21. novembra.

Svätá omša s mladými
V piatok 22. novembra o sedemnástej hodine miestneho času sa začala v katedrále thajského hlavného mesta, zasvätenej Nanebovzatiu Panny Márie, svätá omša pre mladých ľudí.

Vnútri aj v okolí monumentálnej neorománskej stavby, postavenej francúzskymi misionármi v prvej polovici 19. storočia, sa zhromaždilo okolo desaťtisíc mladých katolíkov, ktorí pricestovali nielen z Thajska, ale aj z Vietnamu, Kambodže a Laosu. Červená farba ornátov pripomínala liturgickú spomienku sv. Cecílie, ale aj plameň Ducha Svätého, ku ktorého uchovávaniu povzbudzoval Petrov nástupca mladých kresťanov z ázijského juhovýchodu.

„Chcete uchovať plameň, ktorý vás môže osvecovať uprostred noci a problémov?“ - pýtal sa pápež v nadväznosti na evanjelium o 10 pannách čakajúcich na ženícha. A pripomenul mladým ľuďom, že sú dedičmi tých, ktorí priniesli vieru do ich krajín.

Pápež vyzýval mladých, aby svoju vieru dobre zakorenili vo viere svojich predkov a učiteľov. Nie preto, aby boli väzni minulosti, ale aby s odvahou dokázali reagovať na nové dejinné situácie.

Ich dedovia museli prestáť mnohé skúšky, ale na svojej životnej ceste objavili, že tajomstvo šťastného srdca spočíva v zakorenení v Kristovi, v jeho živote, slovách, láske a vzkriesení.

„Bez tohto silného zmyslu pre zakorenenie nás hlasy tohto sveta, zápasiace o našu pozornosť, môžu znepokojovať. Mnohé z nich sú lákavé, dobre namaľované ponuky, ktoré sa spočiatku javia ako krásne a intenzívne, ale postupom času za sebou nechávajú len prázdnotu, unudenosť, osamotenosť a mrzutosť. Zakorenení v Kristovi, hľaďte do budúcnosti s radosťou a dôverou,“ povzbudil pápež mladých ľudí pri svätej omši, ktorá bola posledným bodom programu na thajskej pôde.