Mladí, kráčajte k horizontu

Pri príležitosti tradičnej talianskej pešej púte mladých z mesta Macerata do Loreta im Svätý Otec v sobotu 12. júna večer telefonoval, aby ich povzbudil v kráčaní „s pohľadom na horizont nádeje, ale nikdy nie sami“.
VN SK 15.06.2021
Mladí, kráčajte k horizontu

Svätý Otec František na generálnej audiencii v stredu 9. júna požehnal pochodeň, ktorú niesli mladí na tradičnej nočnej púti z Maceraty do Loreta. Snímka: profimedia.sk

Miestneho emeritného biskupa Giancarla Vecerricu (80), ktorý nočné putovania inicioval a vedie už od roku 1978, pápež František telefonicky uistil, že je mladým pútnikom nablízku. Biskup sa pápeža v mene mladých ľudí opýtal, ako „nepremrhať drámu, ktorú dnes prežívame vo svete“, na čo mu Svätý Otec odpovedal:

„Vy ste dnes na ceste, na virtuálnej ceste, ale na ceste, ktorá je vždy kráčaním a je reflexiou života. A každý z nás sa môže opýtať: Je môj život cestou k horizontu, čiže s nádejou, alebo je môj život nejakou prechádzkou, pri ktorej neviem, kam smeruje? Alebo je môj život v labyrinte, ktorý sa krúti, a nedá sa v ňom napredovať?

Kráčanie k horizontu – to je nádej. A nádej nesklame, nikdy; ale vždy smeruj k horizontu! Avšak v čom spočíva tajomstvo vedieť dobre kráčať? Hľadieť k horizontu, áno, ale nekráčať sami: kráčať s druhými, pomáhať druhým, v ťažkých chvíľach dodávať nádej; že mám nádej, a keď ju stratím, je tu niekto iný, kto mi pomôže ju nájsť.“

Každému z mladých pútnikov pápež František prostredníctvom biskupa Vecerricu napokon odkázal: „Kráčaj dnes, drahý brat, drahá sestra, len kráčaj, pozeraj na horizont: nádej je tam, nádej nesklame! Kráčaj! A prichádza mi na myseľ, čo som už povedal inokedy, čo povedal svätý Augustín: ,Spievaj a kráčaj!‘

Ak si schopný spievať, je to preto, že máš radosť vo svojom srdci, a keď máš radosť vo svojom srdci, vtedy sa kráča k nádeji. Nech vás všetkých Boh žehná. Všetkým vám dávam svoje požehnanie.“