Mladí ruskí katolíci sa stretli na Sibíri

V ruskom meste Bajkaľsk sa od 19. do 22. júla uskutočnilo 7. národné stretnutie mladých ruských katolíkov zo všetkých štyroch diecéz krajiny.
22.07.2018
Mladí ruskí katolíci sa stretli na Sibíri

Ako Vatican News informoval otec Daniele Sollazzo, zodpovedný za pastoráciu mladých v Moskovskej diecéze, na stretnutí bolo viac než 200 účastníkov vo veku od 16 do 30 rokov.

Národné stretnutie mladých malo v centre postavu Panny Márie. „Mladí ruskí katolíci Pannu Máriu veľmi milujú a často sa k nej utiekajú“, zdôraznil otec Daniele, „mnohí sa radi modlia ruženec a boli formovaní v tomto spôsobe modlitby.“

V rámci programu stretnutia mladí navštívili aj pamätník venovaný obetiam prenasledovania, ktorý sa nachádza v Irkutsku, asi 130 kilometrov od Bajkaľska, pretože, ako vysvetľuje otec Daniele, „je dôležité nezabudnúť na minulosť a dať Krista na prvé miesto, aby sa neopakovali chyby z minulosti.

Rusko nie je katolíckou krajinou a títo mladí idú proti prúdu vydávajúc svedectvo viery.“ Tieto celonárodné stretnutia pomáhajú mladým necítiť sa osamotení a sú príležitosťou na upevnenie sa vo viere.