Mladí sa stretnú v Santiagu de Compostela

V auguste budúceho roka sa v Santiagu de Compostela uskutoční Európska púť mladých (PEJ21) s mottom: Mladík, vstaň a buď svedkom. Apoštol sv. Jakub ťa čaká. Logo, plagát a hymnu päťdňovej púte, ktorá sa začne 4. augusta 2021, prezentovali na svetoznámom pútnickom mieste, kde je pochovaný sv. apoštol Jakub, v sobotu 25. júla.
VN SK 30.07.2020
Mladí sa stretnú v Santiagu de Compostela

Ilustračná snímka: ingimage.com

Päťdňová iniciatíva je súčasťou tzv. Compostelského svätého roka, ktorý sa koná vždy, keď sviatok sv. apoštola Jakuba pripadne na nedeľu.

Motto púte je inšpirované témou Svetových dní mládeže, ktoré sa uskutočnia v Lisabone v roku 2023, i témami ich prípravných rokov.

Účastníci Európskej púte mladých budú mať ešte pred začiatkom jej oficiálneho programu možnosť kráčať do Santiaga aj formou tradičnej pešej púte. Organizátori pripravili osem rozličných tratí v štyroch provinciách Galície i osobitnú trasu v Compostelskej diecéze.

„Dnes viac než kedykoľvek predtým potrebujeme silu, nasadenie a vieru mnohých mladých, ktorí chcú vyštartovať, ktorí potrebujú povzbudenie, sprevádzanie a ktorí chcú absolvovať púť do Santiaga nielen preto, aby cestovali, ale aby našli zmysel ich najhlbšej túžby po šťastí, ktorú je možné nájsť v Kristovi“ – vysvetľujú organizátori Európskej púte mladých.