Mladí Taliani nechcú mať deti

Hlboko znepokojujúci obraz krízy rodiny a pohľadu mladých ľudí na otázky napríklad vytvorenia trvalých vzťahov a vôle mať deti ukazuje práve zverejnená správa Medzinárodného centra rodinných štúdií (Cisf). Táto inštitúcia, ktorá sídli v Miláne, vydáva od roku 1989 v dvojročných intervaloch správy mapujúce tendencie a problémy rodín v Taliansku.
VN CZ 24.07.2020
Mladí Taliani nechcú mať deti

Ilustračná snímka: ingimage.com

Kým v osemdesiatych rokoch minulého storočia sa hypoteticky hovorilo o riziku demografického prepadu, o chabej vôli mladých vstupovať do manželstva a nedostatočnej pozornosti voči rodine, dnes sa - za ľahostajnosti politických kruhov - pesimistické prognózy naplnili a dospeli na hranicu nezvratnosti.

Autori správy nazvanej Rodina v postrodinnej spoločnosti (La famiglia nella società post-Familiare, San Paolo Edizioni, Iuglio 2020, 432 s.) analyzujú úskalia dnešných rodín, nútených odolávať spoločenským tendenciám, ktoré ich rozkladajú a podporujú víziu jednotlivca, ktorý sa usiluje o realizáciu všetkých slobôd a vytvára stále nové vzťahy podporované novými komunikačnými technológiami.

Správa navrhuje politické riešenia na podporu rodiny v oblasti zdravotnej starostlivosti, daňových úľav či noriem, ktoré by pomáhali zlúčiť prácu so starostlivosťou o rodinu.

Predovšetkým však vedie k dôkladnej reflexii nad tým, ako rozklad rodiny a demografická kríza zaťažia spoločnosť budúcnosti a povedú k ťažko zvládnuteľným javom.

Okrem vplyvu na dôchodkový či zdravotný systém sa čoraz hlbšie rozklad rodiny premieta aj do fenoménov, ako je násilie v rodine či zneužívanie maloletých - tvrdia autori správy.

„Snažili sme sa zhodnotiť tiež pozitívne veci,“ povedal počas prezentácie riaditeľ centra Francesco Belletti. „Nemôžeme však zatajovať - ako ukazuje naša štúdia -, že rodiny sú čoraz menšie: v 60 percentách ich tvorí iba jeden alebo dvaja členovia.

Za dvadsať rokov bude o 1 - 2 milióny menej párov s deťmi. A už dnes 36 percent mladých ľudí deklaruje, že neuvažuje o manželstve, a 40 percent nechce mať deti.“

„Stojíme pred štrukturálnym trendom. Musíme byť schopní zmeniť jadro týchto tendencií,“ komentoval skľučujúce údaje editor správy Pierpaolo Donati.

„Rodina musí byť postavená do situácie, v ktorej je schopná plniť svoju funkciu. Spôsoby terapie dobre poznáme a z iných krajín vieme, že keď sa niečo urobí, výsledky sa dostavia,“ pokúsil sa o náznak optimizmu Gian Carlo Blangiardo, predseda Talianskeho štatistického úradu (ISTAT).