Modlitba za Rím a celý svet

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra si pápež František na Španielskom námestí verejne uctil Matku Božiu. Modlil sa za potreby mesta Rím a celého sveta.
VNCZ VNSK 13.12.2022
Modlitba za Rím a celý svet

Ako dar Panne Márii priniesol kyticu bielych ruží. Snímka: profimedia.sk

Pápež ako zvyčajne položil k podstavcu stĺpa Immaculaty kyticu bielych ruží a prosil Pannu Máriu, aby pomáhala všetkým ľuďom v ich utrpení a zápasoch. Osobitne prosil za mier pre svet a Ukrajinu.

„Prinášam ti vďaku a modlitby všetkých tvojich detí, blízkych i vzdialených,“ modlil sa Svätý Otec. Silným momentom bolo, keď sa pri slovách o utrpení obyvateľov Ukrajiny v ťažko premáhanom dojatí odmlčal. Predniesol tiež modlitby mladých ľudí za budúcnosť a mladých párov, ktoré hľadajú inšpiráciu u Panny Márie a svätého Jozefa.

Svätý Otec modlitbou pri stĺpe Immaculaty na Španielskom námestí obnovil tradíciu, ktorá bola pre pandémiu dva roky prerušená. Snímka: profimedia.sk

Modlitbu zakončil „pohľadom na vás, ktorí ste bez hriechu“, a vyjadril nádej, že „budeme naďalej veriť a dúfať, že láska zvíťazí nad nenávisťou, že pravda zvíťazí nad lžou, že odpustenie zvíťazí nad urážkami, že mier zvíťazí nad vojnou!“

Po skončení pobožnosti prijal pápež pozdravy verejných osobností a prišiel pozdraviť prítomných chorých na vozíčkoch, ktorí mali ako zvyčajne v priestore námestia vyhradené privilegované miesto.