Moravou prechádza diaľková pútnická cesta

Územie Moravy pretína diaľková pútnická cesta Romea Strata, ktorá vedie do Ríma. V minulosti viedla od Baltského mora až do Ríma a fungovala ako spojnica medzi Západom a Východom.
TK KBS 20.04.2021
Moravou prechádza diaľková pútnická cesta

Romea Strata, v preklade Rímska cesta, je označenie pre sieť pútnických chodníkov (www.romeastrata.org).

Úsek juhomoravskej časti cesty spája miesta s bohatou duchovnou a kultúrnou tradíciou.

Pretína miesta Velehrad, Křtiny, Brno, Rajhrad a Mikulov.