Môžete prísť na prvú internetovú púť do Lúrd

Mariánske pútnické miesto v Lurdoch zorganizuje svoju prvú svetovú internetovú púť. Dátumom podujatia je 16. júl - deň výročia posledného a zároveň 18. tamojšieho zjavenia Panny Márie.
VN SK 06.07.2020
Môžete prísť na prvú internetovú púť do Lúrd

Internetová púť má byť znamením nádeje a solidarity. Prostredníctvom priamych prenosov vysielaných cez televíziu, rozhlas či sociálne siete zjednotí ľudí všetkých kontinentov.

V programe púte sú sväté omše, procesie, modlitba ruženca. Okrem toho na púti zaznejú aj svedectvá občianskych a náboženských predstaviteľov o ich vzťahu k svetoznámemu pútnickému miestu i na tému solidarity, bratstva, angažovanosti, pomoci, nádeje a hľadania zmyslu života.

Svätyňu v Lurdoch, kde pôsobí takmer 100-tisíc dobrovoľníkov a 320 zamestnancov, ročne navštívia približne tri milióny pútnikov z celého sveta, medzi nimi 50-tisíc chorých a zdravotne postihnutých ľudí.

V dôsledku pandémie však vôbec prvý raz v svojej 162-ročnej histórii zostalo pútnické miesto dlhodobo uzavreté.

Momentálne sa pútnické miesto nachádza vo vážnej finančnej kríze. Napriek tomu, že Lurdy sú v súčasnosti už čiastočne otvorené, v rámci bezpečnostných opatrení môžu prijímať len obmedzený počet veriacich.