Musíme vypočuť volanie maličkých

Pápež František zvolal stretnutie, ktoré sa zameralo na ochranu mladistvých. Svätý Otec reagoval na situáciu, keď sa svet dozvedá o mnohých škandáloch sexuálneho násilia v Cirkvi za posledné polstoročie.
Ján Lauko 26.02.2019
Musíme vypočuť volanie maličkých

Účastníci stretnutia dostali 21 bodov na reflexiu o ochrane mladistvých. / Snímka: profimedia.sk


Na samit, ktorý sa konal od 21. do 24. februára, prišli do Vatikánu predsedovia biskupských konferencií z celého sveta, predstavení reholí, hlavy východných cirkví, zástupcovia laikov, ale aj obete sexuálneho zneužívania.

Celkovo 190 účastníkov, ktorí sa zhromaždili v Synodálnej aule, počas štyroch dní počúvalo o konkrétnych prípadoch zneužívania a jeho krytia. V jednotlivých príspevkoch vyšli najavo zistenia, akých krutostí sa dopúšťali zasvätené osoby na deťoch a maloletých. Mnohými biskupmi tieto svedectvá pohli natoľko, že sa neubránili slzám.

Predstaviteľom Cirkvi sa však tiež vyčítalo, že na škandály reagovali nedostatočne a majú tak zodpovednosť za vážnosť situácie. Na stretnutí preto diskutovali aj o spôsoboch, ako zneužívaniu predchádzať a čo treba spraviť, aby Cirkev znova získala dôveru. Pápež František ešte pred začiatkom samitu zverejnil 21 podnetov na reflexiu o ochrane maloletých, ktoré formulovali jednotlivé biskupské konferencie.

V záverečnom príhovore počas svätej omše v Kráľovskej sále Apoštolského paláca sa Svätý Otec zamýšľal nad tým, kde hľadať korene sexuálneho násilia: „V týchto bolestivých prípadoch zneužívania vidím ruku zla, ktorá nešetrí ani nevinnosť maličkých.“ Ako podotkol, nehumánnosť tohto javu sa stáva ešte závažnejšou a škandalóznejšou v Cirkvi, pretože je v kontraste s jej morálnou autoritou a etickým kreditom. „Zasvätený človek, vyvolený Bohom, aby viedol duše k spáse, sa necháva ujarmiť svojou ľudskou krehkosťou alebo svojou chorobou a stáva sa tak nástrojom satana.“

Dodal, že ak sa v Cirkvi objaví čo i len jeden prípad zneužívania, bude sa k nemu pristupovať s maximálnou serióznosťou. „Bratia a sestry, v oprávnenom hneve ľudí Cirkev vidí odblesk hnevu Boha, zradeného a urážaného týmito nečestnými zasvätenými osobami. Ozvena tichého výkriku maličkých, ktorí v nich namiesto otcovskej lásky a duchovného vedenia našli trýzniteľov, otrasie srdcami umŕtvenými pokrytectvom a mocou. Našou povinnosťou je pozorne načúvať tomuto priškrtenému tichému volaniu.“

Podľa slov Svätého Otca bude cieľom Cirkvi načúvanie, dohľad, ochrana a starostlivosť o zneužívaných, vykorisťovaných a zabudnutých mladistvých, kdekoľvek sa nachádzajú.