Musíte cítiť Božie zľutovanie (video)

Bazilika sv. Petra bola 5. októbra svedkom významnej udalosti. Svätý Otec František v nej v sobotu kreoval 13 nových kardinálov, ktorých vymenoval 1. septembra.
VN SK 07.10.2019
Musíte cítiť Božie zľutovanie (video)

Noví kardináli po svojom kreovaní navštívili aj emeritného pápeža Benedikta XVI. Snímka: profimedia.sk

Z nových kardinálov šesť pochádza z Európy, traja z Afriky, dvaja zo Strednej Ameriky a po jednom z Ázie a Severnej Ameriky. Kardinálsky zbor bol tak obohatený o štyri nové krajiny: Kubu, Guatemalu, Luxembursko a Maroko a o tri rehoľné rády, ktoré v ňom doposiaľ neboli: Misionári Srdca Ježišovho (komboniáni), Misionári Afriky (bieli otcovia) a Chudobní služobníci Božej prozreteľnosti.

Počet členov kardinálskeho kolégia tak stúpol na 225. Právo voliť v prípadnom konkláve má 128 z nich. Bez práva voľby, čiže vo veku nad 80 rokov, je 97 kardinálov.

Svätý Otec sa novým kardinálom prihovoril v homílii po evanjeliovom čítaní, v ktorom zaznel úryvok z Markovej 6. kapitoly o tom, ako sa Ježiš osobne ujal zástupu ľudí, ktorí boli ako ovce bez pastiera. Pápež v príhovore hovoril o súcite a zľutovaní.

„Môžeme sa spytovať: Cítim na sebe Božie zľutovanie? Cítim tú istotu, že som synom zľutovania? Je v nás živé vedomie tohto Božieho zľutovania voči nám? Ak sa necítim predmetom Božieho zľutovania, nepochopím jeho lásku.

Nie je to niečo, čo sa dá vysvetľovať. Buď ho cítim, alebo ho necítim. A ak ho necítim, ako ho môžem odovzdávať ďalej, svedčiť o ňom, dávať ho? Nijako to nebudem môcť.

Konkrétne: Mám zľutovanie s týmto dotyčným bratom, s týmto dotyčným biskupom, s týmto dotyčným kňazom? Alebo som stále deštruktívny svojím postojom odsúdenia, ľahostajnosti, odvrátenia očí na druhú stranu, v skutočnosti si umývajúc ruky?

Ochota kardinála nasadiť vlastnú krv – označenú červenou farbou odevu – je spoľahlivá, keď je zakorenená v tomto vedomí, že sa mu dostalo zľutovania a v schopnosti mať zľutovanie. Inak sa nedá byť lojálnymi.

Mnohé nelojálne prejavy správania u mužov Cirkvi závisia od nedostatku tohto zmyslu pre prijaté zľutovanie a od zvyku odvracať pohľad na druhú stranu, od zvyku ľahostajnosti,“ uviedol na záver homílie počas konzistória pápež František.