Na ceste svätosti niet miesta pre lenivých

Téma pokoja, priateľstva a osvojovania si Ježišovho zmýšľania dominovala 12. medzinárodnej miništrantskej púti do Ríma. S viac ako 60-tisíc miništrantmi z 19 krajín vrátane Slovenska sa Svätý Otec František stretol 31. júla večer na vatikánskom námestí. Slávil spolu s nimi vešpery zo sviatku sv. Ignáca z Loyoly a odpovedal na ich otázky.
07.08.2018
Na ceste svätosti niet miesta pre lenivých

Téma tohtoročnej 12. medzinárodnej púte miništrantov znela: Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom. Snímka: profimedia.sk

„Cítiť rovnako ako Ježiš; zmýšľať, ako zmýšľa Ježiš; milovať, ako on miluje - toto darúva pokoj,“ upozornil pápež chlapcov a dievčatá vo veku 13 až 23 rokov.

Väčšinu účastníkov podujatia tvorili miništranti z Nemecka, ktorých prišlo až 50-tisíc; zastúpenie však malo aj Slovensko, Česko, Chorvátsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko či Švajčiarsko, USA i Barbados.

Púť pravidelne organizuje Medzinárodné združenie miništrantov CIM, do ktorého je zapojených 37 diecéz z 12 európskych krajín vrátane Slovenska.

Misia pokoja
V rámci modlitbového stretnutia, ktorého časti boli prednášané vo viacerých európskych jazykoch, zaznela aj modlitba sv. Františka z Assisi za pokoj.

Po krátkom čítaní z Prvého listu Korinťanom (10, 31 - 11, 1) pápež František pripomenul miništrantom životný odkaz sv. Ignáca - robiť všetko na väčšiu Božiu slávu, čoho súčasťou je aj povzbudzovať sa vzájomne k dobru:

„Napodobňujte svätých, ale dajte pozor a pamätajte: na tejto ceste svätosti niet miesta pre lenivých mladých.“

Svätý Otec miništrantov vyslal na misiu: „Staňte sa tými, ktorí sa usilujú o pokoj. Angažujte sa v prospech menej šťastných, ktorí vo svete nemajú hlas. Protestujte vtedy, keď kraľuje nespravodlivosť a nesvár. Žite pokoj!“

Malé kroky na vytváranie pokoja
Na stretnutí s miništrantmi pápež odpovedal aj na otázky, ktoré si pre neho pripravili. Mladí sa po portugalsky opýtali Svätého Otca, ako môžu čo najlepšie rozpoznať, čo od nich Ježiš chce v ich životoch.

V odpovedi pápež František poukázal na skutočnosť, že v službe miništranta sa spája skúsenosť Márie a Marty, kontemplácia s činnosťou. Povzbudil mladých pútnikov, aby sa nebáli byť pred Bohom takými, akí sú, bez maskovania sa, so svojimi limitmi.

Poradil im, aby sa nebáli pýtať sa, ako môžu lepšie slúžiť Bohu, a pripomenul im: „O čo viac sa darujete druhým, o to viac naplnenia dostanete vy sami a budete šťastní.“