Na kongres príde aj patriarcha Bartolomej I.

Mesiac pred začiatkom 52. medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti (5. – 12. september 2021) maďarský biskup Gábor Mohos potvrdil, že na podujatí sa zúčastní aj ekumenický patriarcha Bartolomej I.
TK KBS 17.08.2021
Na kongres príde aj patriarcha Bartolomej I.

Podľa slov biskupa Gábora Mohosa konštantínopolský patriarcha vystúpi 11. septembra na začiatku veľkej večernej svätej omše pred budovou parlamentu na Kossuthovom námestí.