Na Pápežskom slovenskom kolégiu v Ríme začal akademický rok

V pondelok 7. októbra sa na Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme začal akademický rok 2019/2020. Slávnostnej svätej omši Veni Sancte predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
VN SK 10.10.2019
Na Pápežskom slovenskom kolégiu v Ríme začal akademický rok

Arcibiskup Stanislav Zvolenský s kňazmi Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Snímka: Martin Šeliga

S predsedom Konferencie biskupov Slovenska koncelebrovali všetci členovia kňazského spoločenstva kolégia, medzi nimi rektor Pavol Zvara a vicerektor Viliam Zemančík.

Keďže slávenie pripadlo na spomienku Panny Márie Ružencovej, arcibiskup Zvolenský v príhovore zdôraznil význam a aktuálnosť tejto modlitby pre život Cirkvi a každého veriaceho a poukázal na Máriu ako na tú, ktorá sa modlí spolu s nami.

V rímskom kolégiu v aktuálnom akademickom roku býva štrnásť kňazov zo šiestich slovenských diecéz, ktorí študujú na pápežských univerzitách a inštitútoch v Ríme.