Na stretnutie s pápežom v Rumunsku prídu aj maďarskí veriaci

Maďarská konferencia biskupov povzbudila svojich veriacich k účasti na návšteve Svätého Otca v Rumunsku.
VN SK 30.01.2019
Na stretnutie s pápežom v Rumunsku prídu aj maďarskí veriaci

Interiér rímskokatolíckeho kostola v Șumuleu Ciuc. Snímka: wikimdia commons

Pápež František v rámci trojdňovej cesty na prelome mája a júna zavíta aj do pohraničnej oblasti Transylvánie s výraznou prítomnosťou veriacich maďarskej národnosti.

Spolu s vyjadrením radosti z pozvania zo strany rumunských biskupov Maďarská biskupská konferencia vo svojom liste z 28. januára povzbudzuje maďarských veriacich a všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa zúčastnili na slávení, ktorému bude Svätý Otec predsedať 1. júna vo Svätyni Panny Márie v Șumuleu Ciuc (Šumuleu Čuk, maď. Csíksomlyó).

„Bude to prvýkrát v histórii, keď nástupca apoštola Petra pôjde na púť na toto sväté miesto, nám všetkým veľmi drahé,“ píšu maďarskí biskupi.

Pri tejto príležitosti sa rozhodli tento rok preložiť termín hlavnej púte do spomenutej mariánskej svätyne na 1. jún a spojiť ju tak s návštevou Svätého Otca.