Na Svetovom stretnutí rodín aj Slovensko

Na 10. svetovom stretnutí rodín sa zúčastnila i slovenská delegácia – tri manželské páry a jeden kňaz – vedená košickým eparchom Cyrilom Vasiľom, SJ, predsedom Rady Konferencie biskupov Slovenska pre rodinu. Slovenskí účastníci dorazili do Ríma už v utorok 21. júna večer.

 

TK KBS 28.06.2022
Na Svetovom stretnutí  rodín aj Slovensko

Snímka: profimedia.sk

Ako informoval Richard Kucharčík, tajomník Rady KBS pre rodinu, v stredu 22. júna dopoludnia absolvovala delegácia prehliadku viacerých rímskych bazilík, popoludní sa Slováci zúčastnili na svätej liturgii na Pápežskom východnom inštitúte a večer o 18.15 v Aule Pavla VI. nechýbali na Festivale rodín s pápežom Františkom.

Jednou z členiek slovenskej delegácie, ktorá sa zúčastnila na 10. svetovom stretnutí rodín v Ríme, bola Monika Jucková, členka Rady KBS pre rodinu a výkonná riaditeľka Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy.

Na podobnom podujatí sa zúčastnila už aj v minulosti. „Vtedy som bola len pútnik, teraz prichádzame ako delegáti, zástupcovia Cirkvi a Slovenska. Ide o česť a privilégium byť medzi nimi a veríme, že budeme dôstojne reprezentovať našu krajinu pod Tatrami,“ uviedla matka ôsmich detí, ktorá na stretnutie pricestovala spolu s manželom Alfonzom.

„Máme nádej, že aj toto Svetové stretnutie rodín bude obohatením pre pastoráciu rodín, pre budovanie vzťahov medzi manželmi, že prinesie osoh každému človeku, ktorý bude mať aspoň chvíľu záujem čosi si z neho zobrať,“ uviedol Jozef Matejovský, kňaz a predseda Rady Košickej eparchie pre rodinu, člen slovenskej delegácie v Ríme.

Posolstvo zo stretnutia vo Večnom meste bude šíriť aj ďalej cez svoju farnosť, eparchiu i celé Slovensko. „Aby sa zdôrazňovala hodnota a dôležitosť manželstva ako tej najdôležitejšej cesty k spáse pre každého jedného muža a ženu, ktorí prijmú sviatostné manželstvo,“ dodal.